Derleme

Günümüzde Laparoskopik Otopsinin Yeri

10.17986/blm.2007121632

  • Nesime YAYCI

Gönderim Tarihi: 10.08.2006 Kabul Tarihi: 24.12.2006 The Bulletin of Legal Medicine 2007;12(1):41-45

Minimal invaziv cerrahi tekniklerin cerrahinin bütün alanlarında yaygınlaşmasını takiben geleneksel postmortem inceleme yöntemlerine alternatif olarak laparoskopik ve torakoskopik otopsilerle ilgili çalışmalar da, 1990’lardan itibaren yayınlanmaya başlamıştır. Bu yazıda bu tekniklerle ilgili çalışmalar değerlendirilerek minimal invaziv adli-tıbbi otopsinin günümüzde nereye oturtulabileceği sorgulanmıştır.

Ölenin ailesinin dinsel ya da başka nedenlerle geleneksel bir otopsiyi reddettiği olgularda, laparoskopik otopsi için rıza kolaylıkla alınabilmektedir. Özellikle zehirlenmeler ve travma kökenli olmayan açıklanamamış ölümler gibi belli olgu gruplarında postmortem örnekleme tekniklerini de kullanarak umut verici sonuçlar elde edilmiştir.

Minimal invaziv cerrahi teknik uygulamalarını bilen deneyimli cerrahlar tarafından gerçekleştirilebilmesi, özellikle tanı açısından hele travma olgularında tam bir otopsinin yerini tutmaması, muhtemelen cerrahların hem hastayı klinikte izleme hem de kendi hastalarına otopsi yapma durumunda kalacak olmaları ve bunun gibi nedenler bu yöntemin sınırlayıcıları gibi durmaktadır. Ancak durum uygun olduğunda, özellikle de alternatif hiç otopsi yapmamak ise, bu tekniğin varlığı göz ardı edilmemelidir.

Anahtar Kelimeler: Laparoskopik, endoskopik, torakos-kopik, minimal invaziv, otopsi