Olgu Sunumu

Geç Dönemde Gebeliğin Sonlandırılmasının Bir Nedeni Olarak Dev Antenatal Hidronefroz: Fetal Otopsi Olgusu

10.17986/blm.2015210948

  • Adalat Hasanov
  • Jamal Musayev
  • Ilaha Karimova
  • Hikmat Zeynalov

Gönderim Tarihi: 17.02.2015 Kabul Tarihi: 17.03.2015 The Bulletin of Legal Medicine 2015;20(2):109-112

Geç dönemde gebeliğin sonlandırılması tüm dünyada önemli tıbbi ve etik sorunlar oluşturmaktadır. Bu dönemde gebeliğin sonlandırılması için ciddi tıbbi ve ya sosyal endikasyonların bulunması gerekmektedir. Burada antenatal hidronefroza bağlı annenin isteği ile gebeliğin geç dönemde sonlandırılmasına dair bir olgu sunulmuştur. Antenatal hidronefroz, postnatal dönemde spontan gerileme göstermesi ve tedavi olanaklarının bulunması nedeni ile gebeliğin sonlandırılması için ciddi bir endikasyon oluşturmamaktadır. Özellikle kürtaj komplikasyonlarının sık rastlandığı geç dönem gebeliklerde bu gibi nedenlere dayanarak gebeliğin sonlandırılması risklidir. Bu bakımdan sağlık çalışanlarının anne adayına ve ailesine mevcut hastalık, hastalığın seyri ve tedavisi konusunda yeterli bilgi vermesi önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Antenatal hidronefroz, Fetüs, Otopsi, Ultrasonografi.