Araştırma Makalesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ADLİ TIP ANABİLİM DALI'NDA DÜZENLENMİŞ ADLİ RAPORLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ (2005-2011)

10.17986/blm.201217226

  • Murat AKBABA
  • Aysun BARANSEL ISIR
  • Bekir KARAARSLAN
  • Hikmet Ergin DÜLGER

Gönderim Tarihi: 13.01.2014 Kabul Tarihi: 18.03.2014 The Bulletin of Legal Medicine 2012;17(2):10-18

Çalışmamızda; Anabilim Dalımızda 2005-2011 yılları arasında düzenlenen raporlar incelenerek, bölgemizin adli profilinin ortaya çıkarılması ve bu bilgilerin ışığı altında bölgemizdeki adli sorunlara etkin ve akılcı çözümlerin üretilebilmesi amaçlanmıştır.

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalınca 2005-2011 yılları arasında düzenlenen raporlar retrospektif olarak incelenmiş, toplam 5524 adli rapor değerlendirmeye alınmıştır.

Olay türleri değerlendirildiğinde; darp olguları %20,6 ile ilk sırada yer almakta, bunu sırasıyla trafik kazaları (%17,4) ve delici kesici alet yaralanmaları (%15,6) takip etmektedir. Delici kesici alet yaralanmalarının (%39,6) hayati tehlikeye daha çok neden oldukları, trafik kazalarının (%71,7) kemik kırığına daha fazla yol açtığı, trafik kazaları, ateşli silah ve delici kesici alet yaralanmalarında ekstremitelerin, darpta ise en sık baş bölgesinin travmaya uğradığı tespit edilmiştir. Cinsel istismar ve madde kötüye kullanımında yıllar içinde artış görülmüştür.

Yıllar içerisinde azalma saptanmayan trafik kazaları konusunda da trafik eğitiminin yeniden gözden geçirilmesi, son yıllarda arttığı görülen, özellikle cinsel suçlar ve madde kötüye kullanımı konusunda eğitim kurumlarında halkı bilinçlendirme çalışmalarının yapılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Adli rapor, darp, trafik kazası, delici kesici alet yaralanması, cinsel istismar