Olgu Sunumu

Feokromositoma Serebral Kanamaya Bağlı Ani Ölüm

10.17986/blm.2005103594

  • Ziya KIR
  • Işıl PAKİŞ
  • Abdi ÖZASLAN
  • Mehmet ÖZBAY

Gönderim Tarihi: 13.03.2006 Kabul Tarihi: 19.06.2006 The Bulletin of Legal Medicine 2005;10(3):96-99

Feokromositoma; şiddetli hipertansiyon ve buna eşlik eden serebral, kardiyak, renal komplikasyonlar, hipotansiyon, şok ve hatta ölüme yol açabilen endokrin bir tümördür. Feokromositomalı hastaların çoğundan klinik olarak şüphelenilmez. Tümörün ölümcül sonuçları da tanıdaki bu gecikmeye bağlı olarak ortaya çıkar.

Uzun zamandan beri baş ağrısı şikâyeti olan ve bu nedenle ağrı kesici kullanmış ancak ileri tetkikler yaptırmamış 17 yaşındaki kız olgu, ani ölüm tablosu ile kaybedilmiştir. Olgunun Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi’nde yapılan otopsisinde feokromositoma ve beyinde ventrikül içinde kanama saptanmıştır. Bu olgu bize tanı konulmamış feokromositomaların ölümcül sonuçlanabileceğini göstermesi açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Feokromositoma, ölüm, otopsi