Araştırma Makalesi

ERGENLİK DÖNEMİ ÖLÜMLERİ

10.17986/blm.199722227

  • Birgül TÜZÜN
  • Şevki SÖZEN
  • Halis DOKGÖZ
  • Şebnem KORUR FİNCANCI

Gönderim Tarihi: 05.04.1997 Kabul Tarihi: 02.09.1997 The Bulletin of Legal Medicine 1997;2(2):67-70

Ergenlik döneminde gerçekleşen ve adli olgular kapsamında değerlendirilen çocuk ölümlerinin irdelenmesi ile bu dönemin davranış özelliklerinin ölüm sebepleri ve ölümün gerçekleşme şekli üzerine etkilerinin ortaya konması amaçlanan bu çalışmada, 1994-1996 yıllarında İstanbul Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesinde otopsileri yapılan 11-20 yaş grubundaki toplam 564 olgu incelenmiştir. Olgulardan 538’incte kesin ölüm sebebi belirlenirken, 26 olguda ölüm sebebi belirlenememiş ve çalışma dışı bırakılmıştır. 538 olgunun %76,8’ini erkek,%23,2’sini kız çocuklar oluşturmaktadırlar. Ölüm şekline göre ayırım yapıldığında; ilk sırada 207(% 41,3) olgu ile kaza ölümlerinin geldiği, bunu 181(%36,2) olguyla cinayetlerin izlediği, 88(%17,6) olguda ise ölüm şeklinin intihar olarak belirlendiği, 25 olguda ise belirlenemediği görülmüştür. Ölüm sebeplerine göre incelendiğinde ise, 501 olguda ölümün doğal olmayan sebeplerle oluştuğu, yalnız 37 olguda doğal ölüm tanısı konduğu saptanmıştır. Doğal olmayan ölüm sebepleri arasında en yüksek oranın %18,4 ile ateşli silah yaralanmaları olduğu, bunu %14,8 ile kesici delici alet yaralanmaları ve %13,6 ile asıların izlediği gözlenmiştir.

Elde edilen sonuçlar irdelendiğinde, adli olguların ergenlik döneminde sıklıkla gözlenen şiddet içerikli davranış biçimlerini önemli oranda yansıttığı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Adolesan, Şiddet, Ölüm