Derleme

Epileptik Hastalarda Ani ve Beklenmedik Ölümlere Adli Tıp Yaklaşımı

10.17986/blm.200493557

  • Erdal Özer
  • Halis DOKGÖZ

Gönderim Tarihi: 29.07.2005 Kabul Tarihi: 11.11.2005 The Bulletin of Legal Medicine 2004;9(3):79-86

Epileptik hastanın tanık olunmuş veya olunmamış ani, beklenmedik bir biçimde travma ve suda boğulma ve status epilep-tikus dışı ölümü ve postmortem incelemede ölüm nedenine açıklık getirecek herhangi bir anatomik ve toksikolojik sebep tespit edilemediği durumlar epileptik hastalarda ani beklenmedik ölüm (EHABO) olarak değerlendirilmektedir.

EHABO, uzun zamandır bilinmekte fakat epilepsili hastalardaki artmış mortalite her zaman kabul edilmemektedir. 1960'lı yıllarda epilepsi hastasının epileptik olmayan kadar uzun yaşamamasına hiçbir neden olmadığı düşünülmekteydi. EHABO, hala geniş çapta kabul görmemekte ve bu yüzden risk faktörlerini belirlemeye yönelik epidemiyolojik çalışmalar bu gibi engellere takılmaktadır. Epileptik hastadaki ani ölüm riskinin epileptik olmayan birine göre yaklaşık 24 kat fazla olduğu bildirilmektedir.

EHABO, yüzyılın sonlarına doğru bildirilmişse de bu fenomenin insidansı ve patofizyolojisi tam olarak henüz anlaşılamamıştır. EHABO insidansı, olası mekanizmalar, potansiyel risk faktörleri ve araştırma yöntemleri derlenerek ülkemizdeki adli tıp uygulamaları açısından konu irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, ani beklenmedik ölüm, adli tıp.