Derleme

ELEKTRİK AKIMLARININ NEDEN OLDUĞU YARALANMALAR

10.17986/blm.199721201

  • M. Ercüment Aksoy

Gönderim Tarihi: 28.03.1997 Kabul Tarihi: 20.06.1997 The Bulletin of Legal Medicine 1997;2(1):25-34

Elektrik akımları enerji kaynağı olarak gittikçe artan oranlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Elektrik akımlarının dokulardan geçmesi deri lezyonlarına, organ hasarlarına ve ölüme neden olabilmektedir.

Elektrik akımlarının etkileri devrenin kapalı olup olmaması, akım tipi, voltaj, amper, dokuların direnci, zaman ve akım yolu gibi bir çok faktör ile ilişkilidir.

Elektrik çarpmalarında ölüm mekanizması ventriküler fibrilasyon, solunum kasları spazmı, solunum ve kardiyak merkezlerin felci ve termal yanıklardır.

Uygun tanı için tam bir otopsi yapılmalıdır. Elektrik akımı lezyonları öncelikle makroskobik olarak sonra da histopatolojik olarak ışık mikroskobu ile incelenmelidir. Elektrik akımlarının herkes tarafından kabul görmüş patognomonik mikroskobik özellikleri bulunmamaktadır, fakat ışık mikroskobisi halen en geçerli inceleme yöntemidir. Bu konuda daha fazla çalışma yapılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Elektrik yaralanmaları, Yaralar, Termal lezyonlar