Araştırma Makalesi

EKSTREMİTE DAMAR YARALANMASINA BAĞLI ÖLÜMLER

10.17986/blm.200383519

  • Nursel TÜRKMEN
  • Recep FEDAKAR
  • Bülent EREN
  • N. Esra SAKA

Gönderim Tarihi: 18.10.2004 Kabul Tarihi: 16.12.2004 The Bulletin of Legal Medicine 2003;8(3):78-81

Gerek ölümün meydana geldiği, gerekse ölümün meydana gelmediği ekstremite yaralanmaları adli tıp pratiğinde sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada Bursa’da yapılan adli otopsiler içerisinde ekstremite damar yaralanmasına bağlı ölüm olgularının adli tıbbi özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

1996-2003 yılları arasında yapılan toplam 4242 adet otopsiye ait raporlar taranarak ölüm nedeni ekstremite damar yaralanmasına bağlı olan 40 olgu (%0,94) çalışma kapsamına alınmıştır.

Olgularımızın %90’ı erkek, yaş ortalaması 35,87’dir (17-66 yaş). Yaralanmaların %60’ı kesici-delici alet ile meydana gelmiştir. En sık femoral arter ve dalları yaralanmıştır. Olguların %82,5’inde orijin cinayettir. Olgularımızın %30’unun kanında ortalama 159.33 mg/dl düzeyinde alkol saptanmıştır. Savcılık tutanaklarında %47,5’inde olay yerinin açık alan olduğu, %47,5’inin olay yerinde öldüğü belirtilmiştir.

Sonuç olarak orta yaş alkollü erkeklerin ekstremite damar yaralanmasına bağlı ölümlerde risk grubunu oluşturduğu görülmektedir. izole ekstremite damar yaralanmaları sonucu ölümlerde yaralanan damarın, toplam yara ve öldürücü yara sayısının, yeri ve tarafının belirlenmesinin kastın tayinine ışık tutmaktadır ve diğer zorlamalı ölümlerde olduğu gibi ekstremi-te damar yaralanmasına bağlı ölümlerde otopsi vazgeçilmezdir.

Anahtar Kelimeler: Damar yaralanmaları, Ekstremite, Adli otopsi