Editörden

Editörden

The Bulletin of Legal Medicine 1998;3(1):0-0

Adli Tıp Bülteni’nin üçüncü yılına başlarken bazı temel sorunları aşmış ve güç kazanmış olarak sizlere merhaba demek isterdik, ama ekonomik sorunlarımız başta olmak üzere iki yıldır yakındığımız soaınlarm önemli bir kısmını çözümleyemeden yeni bir yıla başlıyoruz. Bültenin basımında ve sizlere ulaşmasında yoğun emek veren tüm arkadaşlarıma sizler adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu teşekkür bizleri zorlayan tüm koşulları göz önünde bulundurarak, sorunların üstesinden gelme kararlılığı ve özveri ile yapılan çalışmaların karşılığında çok yetersiz kalacaktır. Derneğimizin bilimsel yayın organına gereksinimi olduğu Adli Tıp çalışanlarının ortak görüşü olmasına karşın bu yayın organının sürekliliğinin sağlanmasında gösterilen çabalar çok sınırlı kalmaktadır. Üyelik ödentilerinin ödenmemesinden, bilimsel bir derginin yaşaması için üretilecek yayınların nitelik ve niceliğine, danışma kurullarında görev alan meslektaşlarımızın ve makale yazarlarının hızlı ve özverili çalışmalarındaki aksamalara kadar; bültenimizin elinize zamanında ulaşmasını etkileyen pek çok sorun bizleri zorlamakta ve zaman zaman dergi çalışanlarının motivasyonunu da etkilemektedir. Bu yönde yoğun çabalarını esirgemeyen meslektaşlarımızın sayısının artacağına inanıyorum. Gönderilen makale sayısını azlığı, danışma kuaılu değerlendirmelerinin ve yazar düzeltmelerinin gecikmesi, üyelik ödentilerinden başka geliri olmayan Derneğimizin ödenmeyen ödentiler nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşaması bültenin basımını ve dağıtımını geciktirmektedir. Mesleki kimlik ve gelişimimize katkısını yadsıyamayacağımız, ürettiklerimizi en kolay yolla paylaşabileceğimiz bu yayın organına desteğinizi sürdürmenizi diliyoruz. Bültenimizin bu sayısında sizlerle Joergen LO- RENTZEN ve Per Are LOKKE’nin “Men’s violence against women : the need to take responsibility" başlıklı bir makalelerini paylaşmak istiyoruz.. Toplumsal şiddetin artışı ile yaşanan sorunlar ve aile içinde başlayan şiddetin topluma yansıması ile bu artıştaki payının irdelendiği bu makale, farklı bakış açıları ile yapılan yorumların da bültenimizde yer alması amacıyla editör daveti üzerine bu alanda çalışmalar yapan yazarlar tarafından editöre mektup şeklinde hazırlanarak gönderilmiştir. Kendilerine katkıları için teşekkür ediyorum.

Editör