Olgu Sunumu

Donma Hasarı ve Malüliyet Bir Olgu Sunumu

10.17986/blm.200271470

  • Ümit BİÇER
  • Başar ÇOLAK
  • Türker DOĞAN
  • Haldun TEKİNALP
  • GÜR AKANSEL

Gönderim Tarihi: 29.04.2003 Kabul Tarihi: 12.08.2003 The Bulletin of Legal Medicine 2002;7(1):33-36

İş kazaları ve maluliyetler, zaman zaman yargıya yansımaktadır. Mahkeme durumun belirlenmesi için Adli Tıptan rapor talep etmektedir.

Olgunun, 1987 yılında görev sırasında soğukta uzun süre kalmış olması nedeniyle ayakları donmuştur. Çeşitli sağlık merkezlerince görülen olgu, bu merkezlerde “burger”, “opere sempatektomi, burger” gibi tanılar almış, ayrıca bir üniversite hastanesi tarafından da görülen olgu hakkında “ alt ekstremite-de donuk sonucu periferik arter yetersizliği yoktur” raporu verilmiştir.

Olgu, 1997 yılında ayağında meydana gelen hasar nedeniyle “Burger” tanısıyla emekli edilmiş. Kendisine daha once verilen tıbbi raporlar dikkate alınarak Emekli Sandığı tarafından vazife malülü olarak değerlendirilmemiştir. Olgu durumunun Burger’den kaynaklanmadığını ileri sürerek dava açmıştır.

2001 yılında mahkeme olgunun yeniden değerlendirilmesini istemiş, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabi-lim Dalında yapılan incelemeler sonucunda öykü ile patolojik bulguların uyumlu olmadığı saptanmıştır. Ayırıcı tanı için olguda ayrıntılı fiziksel muayene ve radyolojik incelemeler yapılmış, “Burger” hastalığında kalıcı olan damar lezyonları ve kol-lateral gelişimin olguda gözlenmediği görülmüştür. Yapılan doppler ve anjiyografik incelemeler sonucunda sağ bacakta gözlenen patolojinin daha çok donma sonrası oluşan mirovasküler hastalıkla uyumlu olduğu kanaatini bildirir rapor düzenlenmiştir. Mahkeme düzenlenen bu rapor doğrultusunda hastanın vazife malülü olduğuna karar vermiştir.

Anahtar Kelimeler: Maluliyet, Burger, Donma hasarı, Adli tıp.