Araştırma Makalesi

DEVLET HASTANELERİ ADLİ TIP BİRİMLERİNİN ADLİ TIP HİZMETLERİNDEKİ ETKİNLİĞİ: KOCAELİ DENEYİMİ

10.17986/blm.2009143695

  • Başar ÇOLAK
  • İlkgül DEMİRBAŞ YALÇIN
  • Gülfem İĞCİ

Gönderim Tarihi: 27.12.2008 Kabul Tarihi: 23.11.2009 The Bulletin of Legal Medicine 2009;14(3):105-112

Adli tıp hizmetleri; sağlık sistemi içinde hukuk sistemine sunulan hizmetlerin bir parçasıdır. Adli tıp uzmanları tarafından verilen adli tıp hizmetlerinin büyük çoğunluğu adli tıp şube müdürlükleri aracılığı ile yürütülmektedir. Çalışmada, Kocaeli Devlet Hastanesi (KDH) Adli Tıp Birimi’nin adli tıp hizmetlerindeki etkinliğinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Çalışmada, Kocaeli Devlet Hastanesi (KDH) Adli Tıp Birimi tarafından 01.07.2005 - 31.12 2007 tarihleri arasında hazırlanan 1406 adli rapor retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Olguların %41,1’ı kadın, %58,9’u erkek, olguların yaş ortalamasının 36,1 + 23,6 olduğu saptanmıştır. Olgularda en sık (%43,4) vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlarla ilgili sorular sorulurken, yaş tespiti % 22,8 oranında, adli psikiyatrik değerlendirme kapsamında soruların %19,9 oranında olduğu görülmüştür.

Olguların %23,9 (n = 336)’unun adli rapor düzenlenmeden önce Kocaeli Devlet Hastanesi’nde tedavi olduğu belirlenmiştir. Olguların, %44,7 (n = 629)’sinde rapor düzenlenme sürecinde diğer uzmanlık alanlarından konsültasyon veya tetkik istenmiş olduğu saptanmıştır. Daha önce düzenlenen raporlarda yaşamı tehlikeye sokan durum hakkında değerlendirme yapılan 195 olgunun %17,4 (n = 34)’ünde hatalı sonuçlar bulunmuştur. Rapor istek yazılarının olguların %24,8 (n = 349)’inde adli makamlar ve kolluk kuvvetleri dışındaki birimlerden geldiği saptanmıştır.

Çalışma kapsamına ait dönemde Kocaeli’ndeki adli tıp birimlerine gelen adli olguların sadece %6,2’sinin Kocaeli Dev- let Hastanesi Adli Tıp Birimi’nden verildiği belirlenmiştir. Kocaeli Devlet Hastanesi Adli Tıp Birimi’nden adli makamlar tarafından yeterince yararlanılmadığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Devlet hastanesi adli tıp birimi, adli tıp uzmanı, adli rapor, Kocaeli, adli tıp yapılanması