Özgün Araştırma

COVID-19 Pandemisinin Adli Tıp Asistanlik Eğitimine Etkisi

10.17986/blm.1596

  • Mahmut Şerif Yıldırım
  • Halit Canberk Aydoğan
  • Hatice Yağmur Zengin
  • Ramazan Akçan
  • Ali Rıza Tümer

Gönderim Tarihi: 11.11.2021 Kabul Tarihi: 25.03.2022 The Bulletin of Legal Medicine 2022;27(3):225-232

Amaç:

Bu makale, şiddetli akut solunum yolu sendromu koronavirüsü 2 salgınının adli tıp asistanlık eğitimine etkisini değerlendirmeyi ve pandeminin Türkiye’deki adli tıp asistanlarının eğitimine katastrofik etkilerini önlemek için asistanlık eğitimi standardını korumak amacıyla uygulanan yöntemleri ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır.

Yöntem:

“Adli Tıp Asistanları” ve “Anabilim Dalı Başkanları”na yönelik olarak iki adet online tabanlı anket hazırlanmıştır. Anket-1, 125 adli tıp asistanı tarafından ve Anket-2, Türkiye’nin farklı bölgelerinden 18 adli tıp anabilim dalı başkanı tarafından tamamlanmıştır.

Bulgular:

Pandemi öncesinde klinik eğitim uygulamasına başlayan asistanların yarısından fazlası klinik uygulamalı faaliyetlerin sayısında azalma olduğunu, asistanların yarısı ise pandemi nedeniyle ders/toplantılara ara verildiğini belirtmiştir. Eğitim etkinliklerinde uzaktan eğitim/toplantı uygulamaları asistanların %83,2’si (n=104) tarafından “kısmen faydalı” veya “faydalı” bulunmuştur. Uygulamalı otopsi eğitiminde bir değişikliğe dikkat çeken asistanlar, bu değişikliğin adli tıp asistanlık eğitimlerini olumsuz etkilediğini bildirmiştir.

Sonuç:

Bu çalışmanın çıktıları uygulamalardaki olası kötüleşmeyi önlemeye ve bu tür beklenmedik sorunlara etkili yanıtları belirlemek için ülkemizde ve dünya çapında adli tıp uzmanlık eğitimini iyileştirmeye olan ihtiyacı göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: SARS-CoV-2, COVID-19 pandemisi, adli tıp eğitimi, otopsi uygulamaları

Tam Metin (İngilizce)