Derleme

COVID-19 Pandemisinde Türkiye’de Acil Servislerin Organizasyonu ve Değişen Hasta Profili: Bir Üniversite Hastanesi Deneyimi

10.17986/blm.2020.v25i.1410

  • Başak Bayram
  • İsmail Özgür Can

The Bulletin of Legal Medicine 2020;25(1):11-17

Amaç:

COVID-19 salgını sırasında acil servisler hastaların tanımlanması, izolasyonu, hastane içi enfeksiyonları önlenme ve halk sağlığı otoritelerini bilgilendirmede önemli görevler üstlenir. Olası olgunun hızlı tanımlanması ve diğer hastalardan izole edilmesi gereklidir. Acil servisler doğası gereği afet durumlarında dahi hasta alımının devam etmesi gereken bakım alanlarıdır ve birçok ülkede acil servisler normal rutinlerinde maksimum kapasite ile çalışmaktadır. Tüm bu nedenlerle sağlık merkezlerinde yayılmayı önlemek ve kontrol altına almak için, özellikle acil servislerde kalabalıklığın önlenmesi ve mümkünse hastaların hastane başvurusundan önce tanımlanmasına yönelik politikalar gereklidir.

Bu çalışmada COVID-19 Pandemisi ile birlikte bir üniversite hastanesi acil servisinin organizasyonun nasıl düzenlendiği paylaşılmış, acil servise başvuran acil, enfekte hasta ve adli olguların organizasyonu anlatılmıştır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Pandemi, Acil Servis, Organizasyon, Acil hasta, Adli olgu