Derleme

COVID-19 : Global Bir Çaba Olarak Yeni Hastalığı Anlamak

10.17986/blm.2020.v25i.1409

  • Arzu Akçay
  • Kubilay Kınoğlu
  • Ayşe Özgün Şahin

The Bulletin of Legal Medicine 2020;25(1):1-10

Amaç:

Aralık 2019 tarihinde Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan, yeni tip bir Korona virus olan SARS-Cov2’nin etkeni olduğu hastalık (COVID-19), tüm dünyayı etkisi altına alan bir pandemi ile insanlık tarihine damgasını vurmuş görünmektedir.

Korona virus ailesinin en yeni üyesi olan SARS-CoV-2 gerek viral patogenezi, gerekse doku düzeyinde gösterdiği değişiklikler açısından özellikle SARS-CoV ile benzerlik gösterse de yepyeni bir hastalık tablosu ortaya koymaktadır. Virüsün sahip olduğu patojeniteyi kavrayabilmenin ilk koşulu virüsün hareket ettiği ve hasar verdiği yolakları takip etmekten geçer. Basit bir ateş ve öksürük olarak başlayan bir durum, şok, multiorgan yetmezliği ve hatta en beklenmedik vakalarda ölüme sebep olabilir. Böylesine bulaşıcı, ölümcül ve genele yayılmış bir zorluk ile karşılaşıldığı taktirde, eldeki bütü imkanlar en iyi şekilde değerlendirilmelidir. COVID-19 isimli hastalığın durumunda ise bu çabalar birikmiş bir hale gelerek, evrensel bir şekle bürünmüştür. COVID-19 hastalığının patogenezinin anlaşılmasında, tıbbi ve bilimsel toplulukların otopsi disiplinin önemini hatırlamaları gerekmektedir. Az sayıda gerçekleştirilmiş olmalarına ragmen, COVID-19 otopsileri, literature oldukça önemli bilgiler kazandırmışlardır. Hastalığın, bağışıklık sisteminin ve patogenizin anlaşılmasında otopsinin rolü göz ardı edilmemeli, tam tersine, daha çok gelişitirilmeli ve el üstünde tutulmalıdır. Aynı düşünüş tarzı, gerek COVID-19 gerekse gelecekteki pandemiler perspektifinde oturtulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Pandemi, Patogenez, Otopsi