Olgu Sunumu

CİNSEL İSTİSMARDA UYURGEZERLİK: OLGU SUNUMU

10.17986/blm.2013183747

  • Gülen GÜLER
  • Veli YILDIRIM
  • Fevziye TOROS

Gönderim Tarihi: 27.05.2014 Kabul Tarihi: 17.06.2014 The Bulletin of Legal Medicine 2013;18(3):101-104

Çocukluk çağında maruz kalınan fiziksel, cinsel ve duygusal ihmal ve/veya istismar birçok ruhsal bozukluğa yol açabilmektedir. Cinsel istismar sonrası en sık karşılaşılan ruhsal bozukluklar; anksiyete bozuklukları, depresyon, posttravmatik stres bozukluğu, yeme bozukluğu ve uyku bozukluklarıdır. Hemen hemen her ruhsal bozukluk uyku düzenini etkilemesine rağmen cinsel istismarın uyurgezerliği tetiklemesi nadir görülmektedir. Bu olgu sunumunda, cinsel istismar ile tetiklenen uyurgezerlik olgusu tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Cinsel istismar; uyurgezerlik; posttravmatik stres bozukluğu.