Özgün Araştırma

Bir Otopsi Merkezinden Kadın Cinayeti-İntihar Olguları: İkili Ölüm Serisi

10.17986/blm.1614

  • Yasemin Balcı
  • Ecesu Ekinci
  • N. Nezih Anolay
  • Füsun Çallak

Gönderim Tarihi: 26.01.2022 Kabul Tarihi: 29.07.2022 The Bulletin of Legal Medicine 2023;28(2):187-193

Amaç:

İkili ölüm, genellikle bir cinayetten sonra katilin intihar ettiği veya iki kişinin birlikte intihar ettiği durumları tanımlamak için kullanılan bir terimdir. İkili ölümler arasında cinayet-intihar çifti olguları daha sık görülmektedir. Muğla ilinde 2013-2021 yılları arasında otopsisi yapılan olgularda olay yeri ve ölü inceleme raporları geriye dönük olarak incelenmiş, ikili ölüm olanlar değerlendirilmiş ve literatür ışığında tartışılmıştır. İkili ölümlerinin tek bir ilde değil, ülke genelinde sistematik olarak kaydedildiği bir veri tabanı oluşturmanın, ikili ölümlerin dinamiklerinin anlaşılmasına ve önleyici tedbirlere ışık tutacağına inanıyoruz.

Yöntem:

Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğü’nde 2013-2021 yılları arasında gerçekleştirilen otopsilerin olay yeri inceleme ve ölü muayene raporları geriye dönük olarak incelenmiştir.

Bulgular:

Olgu serimizde 11 ikili ölümün tamamı femicide-suicide niteliğindedir ve bunların 9’unda cinayet aracı olarak ateşli silah kullanılmıştır. Olguların birinde kadın cinayeti kesici-delici aletle, birinde ise künt kafa travması ile meydana gelmiştir.

Sonuç:

Cinayetlerin hepsinde eş/partner ilişkisi vardır. Öldürülenlerin tamamı kadın ve tamamı eş/partner veya eski partnerdir. Olgu serimizde merhum-katil ilişkisine ilişkin veriler, ikili ölümlerin ülkemizde kadına yönelik şiddetin en uç ve şiddetli biçiminin bir göstergesi olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: İkili ölüm, cinayet-intihar, kadın cinayeti-intihar, otopsi

Tam Metin (İngilizce)