Olgu Sunumu

Bir Olgu Sunumu Eşliğinde Travma Bölgesinde Görülebilen Harris Çizgileri

10.17986/blm.2019252266

  • Gökmen Karabağ
  • Mehmet Sunay Yavuz
  • Muhammed Alp Özdemir
  • Selma Saraç
  • İhsan Şebnem Örgüç

Gönderim Tarihi: 01.02.2019 Kabul Tarihi: 05.04.2019 The Bulletin of Legal Medicine 2019;24(2):152-154

Direk grafilerde; transvers radyoopak çizgiler hakkında ilk çalışmalar Dr. Harris tarafından 1931 yılında yapılmış ve bu çizgiler “Harris çizgileri” olarak adlandırılmıştır. Çalışmamızda, çekilen radyografilerde travma ile uyumlu transvers radyoopak çizgilerin değerlendirilmesinde dikkat edilmesi gereken durumların tartışılması amaçlanmıştır. Motosiklet kazası sonucu hastanemize getirilen 28 yaşındaki erkek olgunun yapılan muayenesinde; sol bacakta abrazyon alanı tarif edilmiştir. Çekilen sol bacak direkt grafilerinin tarafımızca yapılan incelemesinde, yaralanma ile uyumlu olarak tibiada lineer transvers radyoopak görünüm izlenmiş ve bu görünümün travma ile ilişkisinin olup olmadığı hakkında Radyoloji Anabilim Dalından görüş alınmıştır. Bu görünümün Harris çizgileri olduğunun belirtilmesi üzerine düzenlenen adli raporumuzda, şahsın vücudunda travma sonucu oluşmuş kemik kırığı tespit edilmediği belirtilmiştir. Travmaya uğrayan bölgede çekilen radyografilerde, travma bölgesi ile uyumlu alan üzerinde olgumuzda olduğu gibi değerlendirmede zorluğa neden olabilecek transvers radyoopak çizgilerle karşılaşılabilir. Böyle bir durumda, ayırıcı tanıda bu görünümün, Harris çizgileri olabileceği de düşünülmeli ve radyolojik değerlendirme mutlaka istenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Harris Çizgileri,Travma,Adli Tıp