Olgu Sunumu

BAŞ BÖLGESİNE PENETRE KESİCİ-DELİCİ ALET YARALANMALARI SONUCU GELİŞEN ÖLÜMLER: OLGU SUNUMU

10.17986/blm.199941346

  • Behnan ALPER
  • Mete K. GÜLMEN
  • Necmi ÇEKİN
  • Nursel BİLGİN
  • Serpil SALAÇİN

Gönderim Tarihi: 20.10.1998 Kabul Tarihi: 24.06.1999 The Bulletin of Legal Medicine 1999;4(1):20-23

Daha önce yöremiz ile ilgili gerçekleştirilen çalışmalarda Adana’da kesici-delici alet yaralanmalarının cinayet nedenleri içinde ilk sırayı aldığı gözlenmiştir. Literatürde ölüme yol açan kesici-delici alet yaralarının daha çok göğüs ve batm boşluğuna penetre ve organ yaralanmaları oluşturan özellikte olduğu belirtilmekte, baş bölgesine ve kranial kemik dokusuna penetre yaralanmaların nadiren izlendiği bildirilmektedir. Bu çalışmada Adana’da otopsileri yapılan olguların retrospektif değerlendirmeleri sırasında karşılaşılan baş bölgesine penetre kesici-delici alet yaralanmaları olguları gözden geçirilerek, kafatasında penetrasyon saptanan 4 olgunun bulguları literatür bilgileri ışığında tartışılmış ve olgu sunumu olarak aktarılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yaralar, Kesici-delici alet yarası, Adli otopsi, Baş bölgesine penetre yaralar