Olgu Sunumu

Ateşli Silah Yaralanmasında Merminin Göğüs Boşluğundaki Atipik Seyri Olgu Sunumu

10.17986/blm.2008132675

  • Ufuk ÇOBANOĞLU
  • Muhammet CAN

Gönderim Tarihi: 13.09.2007 Kabul Tarihi: 08.01.2008 The Bulletin of Legal Medicine 2008;13(2):78-81

İnsanlar, tarihsel gelişim sürecinde saldırı ve savunma aracı olarak çok çeşitli silahlar kullanmışlardır. Ateşli silahların, insanların geliştirdiği bilim ve teknolojiyi izleyerek büyük bir atılım yaparak, hem çeşitleri hem de etki ve yıkım güçleri artmıştır. Ateşli silah mermi çekirdeği, yüksek kinetik enerjisi nedeniyle vücuda girdiğinde karşılaştığı yumuşak ve sert dokularla olan temasına göre seyrini değiştirebilmekte ve giriş trasesin-den çok farklı bir bölgede tespit edilebilmektedir.

Toraksa nafiz ateşli silah yaralanması nedeniyle acil servise getirilen 48 yaşındaki erkek hastada; sol posteriolateral 4. inter-kostal aralıktan giren mermi çekirdeği akciğer sol üst lob pa-rankimini yaralayarak sternuma yönelmiş, perikard laserasyo-nu oluşturarak sağ hemitoraksa geçmiş, sağ internal mammari-an arterde yırtılma yaparak aşağı doğru yön değiştirmiştir. Sağ alt lob laserasyonunu takiben 7. kotda kırık oluşturup yukarı yönelmiş ve posterior 5. interkostal aralıktan toraksı terk ederek, sağ skapular medial kenarı yaralamış ve posterioruna yerleşmiştir.

Olgu, otopsi sırasında adli tıp uzmanlarının karşılaşabileceği yaralanma biçimi nedeniyle ve ateşli silah yaralanmasında mermi çekirdeğinin göğüs boşluğu içerisindeki atipik seyri ve neden olduğu sonuçları açısından değerlendirilerek tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ateşli silah mermi çekirdeği, atipik seyir, göğüs boşluğu, adli olgu