Özgün Araştırma

Astana’da 2008-2017 Adli Muayenelerine Göre Gebe Kadınlarda Ağır Yaralanmanın Gebelik Sonucuna Etkisinin Analizi

10.17986/blm.1620

  • Yevgeniya Shatalova
  • Tolkyn Zakupova
  • Frants Galitskiy
  • Mete Korkut Gülmen
  • Kenan Kaya
  • Tuğçe Koca Yavuz

Gönderim Tarihi: 07.04.2022 Kabul Tarihi: 22.11.2022 The Bulletin of Legal Medicine 2023;28(1):41-46

Amaç:

Gebelikte travmatik yaralanmalar, kadınlarda obstetrik olmayan veya kaza sonucu meydana gelen anne ölümlerinin ve morbiditenin önde gelen nedenlerindendir. Çalışmanın amacı, gebelerin tıbbi yaralanma belgelerinde adli tıbbi muayene sonuçları doğrultusunda ağır bedensel zarar olarak nitelendirilen gebelerdeki yaralanmaların şiddeti ile gebeliğin sonlandırılması arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir.

Yöntem:

Çalışmada 2008-2017 yılları arasında Astana Adli İnceleme Enstitüsü’nde bedensel yaralanması ağır bedensel zarar olarak nitelendirilen gebelerin adli tıbbi muayene kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Yaralanmanın oluşum koşulları ve mekanizmaları, yaralanmanın türü ve lokalizasyonu ve gebelik sonucu araştırmaya dahil edildi.

Bulgular:

2008-2017 yılları arasında 12 gebe kadının ağır bedensel zarar olarak nitelendirilen yaralanmalara sahip olduğu tespit edildi. Trafik kazaları sekiz olgu ile (%66,7) yaralanma nedenlerine öncülük etti. Diğer olgulara bakıldığında gebe kadınlardan birinde yangın sırasında mekanik yaralanma, diğerinde şişe ile cinsel saldırı ve iki olguda delici alet yaralanması mevcuttu. Gebelik sonuçları şu şekildeydi: iki olguda 30 ve 35. haftalarda intrauterin fetal ölüm, bir olguda 20. haftada spontan düşük meydana geldi, bir olguda 6. haftada medikal abortus gerçekleştirildi, bu da %33,3’e tekabül ediyor.

Sonuç:

Gebelik sonlandırma olgularına ciddi kombine yaralanmaların eşlik ettiği ve multipl travmalarda daha sık olumsuz sonuç meydana geldiği gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Adli tıp, yaralanma, travma, gebelik

Tam Metin (İngilizce)