Araştırma Makalesi

ADLİ OTOPSİLERDE RESUSİTASYON ARTEFAKTLARI

10.17986/blm.200381487

  • Bülent ŞAM
  • Esra SAKA
  • Çiğdem SÜNER

Gönderim Tarihi: 18.02.2004 Kabul Tarihi: 24.11.2004 The Bulletin of Legal Medicine 2003;8(1):5-8

Acil tıbbi müdahale uygulanmış otopsi olgularında, travma bulgularını yorumlamak güçleşmekte, ortaya çıkan artefakt lezyonların ölüme katkısının olup olmadığı tartışma konusu olabilmektedir.

Bu çalışmada, İstanbul’da Ocak 1998-Ocak 2002 tarihleri arasında otopsisi yapılmış olgulara ait otopsi raporları, ayırım yapılmadan tek tek incelenmiş, resusitasyon sonucu meydana geldiğine karar verilen lezyonların yeri ve niteliği ile ortaya çıkan sorunlar, ilgili literatür bilgileri ışığında irdelenmiştir.

Olguların 51’inde (%11.7) defibrilasyona bağlı ekimozlu veya ekimozsuz kırıklar, 19’unda (%4.2) yalnızca ekimoz saptanmıştır. Kırıkların en sık sol 3-4-5. kotlarda ve midklaviküler hatta oluştuğu, sternumda kırık görülme oranının %33.33 olduğu saptanmıştır. Birçok olguda pnömotoraks testi yapılmamış olduğu için pnömotoraks oluşma sıklığı kontrol edilememiştir.

Anahtar Kelimeler: Adli otopsi, kardiyopulmoner resusi-tasyon, artefakt lezyonlar, tıbbi uygulama hatası, sarsılmış bebek sendromu