Araştırma Makalesi

Adli Otopsilerde Kardiyomiyopatiye Bağlı Kalp Ölümleri

10.17986/blm.2006112608

  • Ferah KARAYEL
  • Arzu Akçay TURAN
  • Işıl PAKİŞ
  • Elif Ülker AKYILDIZ
  • Gökhan ERSOY
  • Eyüp YILMAZ

Gönderim Tarihi: 07.06.2006 Kabul Tarihi: 24.11.2006 The Bulletin of Legal Medicine 2006;11(2):59-63

Şüpheli ani ölüm olgularında gerçek ölüm nedenini ortaya koymak olayın adli boyutunu doğru bir şekilde değerlendirmek açısından önemlidir. Genç erişkinlerde ani ölüm olgularında kardiyovasküler kaynaklı ölümleri araştırırken kardiyo-miyopati tanısı koymak ancak kalbin ayrıntılı makroskopik ve mikroskopik incelenmesi ile mümkündür.

Kardiyomiyopatiler kalp kasının nedeni bilinmeyen hastalıklarıdır. Primer miyokardial kardiyomiyopatiler başlıca dila-te, hipertrofik, restriktif, obliteratif ve ARVC alt gruplarından oluşmaktadır. Çalışmanın amacı, genç erişkin ani ölüm olgularında çok sık olmayan bu patolojinin makroskopik ve mikros-kopik özelliklerini tanımlamaktır.

2003-2006 yılları arasında Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Da-iresi’nde otopsileri yapılan 5’i erkek, 6’sı kadın olan yaş aralığı 15-35 arasında değişen 11 olgu çalışmaya alındı. Otopside alınan kalp örneklerinin patolojik değerlendirilmesi sonucunda 7 olgu hipertrofik kardiyomiyopati, 3 olgu dilate kardiyomiyo-pati, 1 olgu amiloid birikimine bağlı restriktif kardiyomiyopa-ti olarak değerlendirildi. Olguların toksikolojik incelemesinde herhangi bir maddeye rastlanmadı. Ölüm nedenleri kardiyomiyopatiye bağlı kardiyovasküler kaynaklı ölüm olarak değerlendirildi.

Şüpheli ani ölüm olgularında gerçek ölüm nedenini ortaya koymak olayın adli boyutunu doğru bir şekilde değerlendirmek açısından önemlidir. Genç erişkinlerde ani ölüm olgularında kardiyovasküler kaynaklı ölümleri araştırırken kardiyo-miyopati tanısı koymak ancak kalbin ayrıntılı makroskopik ve mikroskopik incelenmesi ile mümkündür.

Anahtar Kelimeler: Otopsi, ani ölüm, kalp, kardiyomiyopati