Olgu Sunumu

ADLİ OLGULARDA ORGAN NAKLİ SÜRECİNDE ADLİ TIBBIN ROLÜ

10.17986/blm.2014191745

  • Ramazan İLHAN
  • Sema YAMAN
  • Celal BÜTÜN
  • Fatma YÜCEL BEYAZTAŞ
  • Bahadır ÖZEN
  • Özlem KAYIM YILDIZ

Gönderim Tarihi: 26.05.2014 Kabul Tarihi: 09.07.2014 The Bulletin of Legal Medicine 2014;19(1):57-62

Beyin ölümü gerçekleşmiş adli olgular, organ nakli için donör adayı olarak belirlendiğinde; adli tıp, etik ve hukuk açısından değişik sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu sunumda organ nakli sürecine katılan adli olgunun karşılaştığı sorunlar irdelendi.

Ateşli silah ile intihar eden olgunun acil serviste yapılan muayenesinde; sağ frontotemporal bölgedeki defektten beyin dokusunun izlendiği, sol frontal bölgede yara defekti, çok sayıda kafatası kemik kırıkları ile beyin kanaması olduğu görülmüştür. Acil ameliyata alınan olgunun kemik defektleri kapatılmış ve yaraları sütüre edilmiştir. Ameliyat sonrası Yoğun Bakım Ünitesi'nde takip edilen olguya yaklaşık bir gün sonra beyin ölümü tanısı konulmuştur. Yapılan değerlendirmeler sonrasında organ nakli için uygun donör olduğu tespit edilen olgunun ailesinden izin alınarak organların alınması için gerekli hazırlıklar yapılmıştır. Cumhuriyet Savcısı, organların alınması için Adli Tıp Anabilim Dalı'ndan görüş istediğinde adli ve tıbbi belgeler incelenerek alınacak organların, ölüm nedeninin belirlenmesini olumsuz yönde etkilemeyeceği sonucuna varılmıştır. Harici muayenenin ardından Cumhuriyet Savcısı'nın onayı ile yapılan organ alımından sonra otopsi işlemi yapılarak gerekli incelemeler tamamlanmıştır. Sonuç olarak, adli ölüm olgularında organların alınması söz konusu olduğunda sorunların çözümü için Cumhuriyet Savcısının, Adli Tıp Uzmanıyla birlikte hareket etmesinin organların alınması sürecine ve bulguların tespitine olumlu katkılar sunacağı açıktır.

Anahtar Kelimeler: Adli olgu, beyin ölümü, organ nakli, otopsi, adli tıp