Araştırma Makalesi

Adli Olgu Bildirimiyle İlgili İkilemlerde Hekimlerin Tutumları

10.17986/blm.2017332862

  • İsmail Özgür Can
  • Mehmet Hakan Özdemir
  • Neşe Direk

Gönderim Tarihi: 05.09.2017 Kabul Tarihi: 20.10.2017 The Bulletin of Legal Medicine 2018;23(1):1-5

Amaç:

Yasalara göre adli olgu bildiriminde bulunulması gereken bazı durumlarda sağlık çalışanlarının çifte yükümlülükleri gündeme gelmektedir. Hekimler bu durumlarda ikilemler yaşayabilmekte ve yasalarla tıbbi etik ilkelerin çeliştiğini düşünebilmektedir. Bu çalışmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görev yapan hekimlerin adli olgu bildirimi konusundaki haberdarlıkları ve yasalarla tıbbi etik ilkelerin çeliştiğini düşündükleri durumlardaki tutum ve davranışların belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Yirmi iki sorudan oluşan anket formları ile 106 hekime ulaşılmış; adli olgu tanımı, adli olgu bildirim yükümlülüğü, ilgili yasal ve etik düzenlemeler konusunda haberdarlık, yasa ve etik ilkelerin çeliştiği alanlarda hekimlerin tutum ve davranışları sorgulanmıştır.

Bulgular:

Hekimlerin ikilem yaşadığı durumlarla karşı karşıya kaldığında %62 oranında yasalara, %35 oranındaysa etik ilkelere uygun hareket ettiği görülmüştür.

Sonuç:

İlgili yasalarla tıbbi etik ilkelerin birbiriyle çeliştiği ve desteklediği alanlar tartışılmış olup, tartışmanın ikilem yaratan durumlarda hekimlerin tutum ve davranış değişikliğine katkı sağlayacağı düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Adli Olgu Bildirimi,Tıbbi Etik,Çifte Yükümlülük,Adli Tıp,Adli Olgu.