Diğer

2022 Konu Dizini

The Bulletin of Legal Medicine 2022;27(3):0-0

Adli bilimler/Forensic science66
Adli mimari/Forensic architecture175
Adli muayene/Violence212
Adli psikiyatri/Forensic psychiatry300
Adli psikoloji/Forensic psychology1, 185
Adli psikotravmatoloji/Forensic psychotraumatology300
Adli tıbbi muayene/Forensic medical examination136
Adli tıp eğitimi/Forensic medicine education225
Adli tıp uygulamaları/Medico-legal practices66
Adli tıp/Forensic medicine35, 66, 93, 150, 201, 207, 254, 279, 300, 310
Adli tıp/Legal medicine218
Adli/Judicial102
Alkol/Alcohol129
AMA kılavuzu/AMA guide262
Analitik fotogrametri/Photogrammetric analysis122
Ani ölüm/Sudden death195
Aort diseksiyonu/Aortic dissection233
Ateşli silah ölümleri/Firearm fatalities60
Atipik boyun ağrısı/Atypical neck pain310
Aydınlatılmış onam/Informed consent157
Bağımlılık/Addiction1
Betimsel çalışma/Descriptive study1
Beyin hasarı/Brain damage272
Bibliyometrik analiz/Bibliometric analysis218
Bilgi ve iletişim teknolojileri/Information and 
communication Technologies142
Biyolojik/Biological78
Ceza ehliyeti/Criminal liability246
Ceza/Punishmnet175
Cezaevi mimarlığı/Prison architecture175
Cinsel davranış/Sexual behavior24
Cinsel içerikli mesajlaşma/Sexting112
Cinsel istismar/Sexual abuse201, 238
Cinsel sağlık/Sexual health24
Cinsel saldırı/Rape52
Cinsel travma/Sexual trauma24
Cinsiyet tayini/Gender determination122
COVID-19 pandemisi/COVID-19 pandemic225
Çocuk gelin/Child bride238
Çocuk istismarı/Child abuse306
Çocuk/Child107
Çocukluk çağı/Childhood60
Defansif tıp/Defensive medicine288
Denetimli serbestlik/Probation42
Düşük eğitim düzeyi/Low education level238
Düzeltilmiş Travma Yaralanma Ağırlığı (TRISS)/Trauma 
Revised Injury Severity Score (TRISS)17
Ebelik öğrencileri/Midwifery students52
Eğitim müfredatı/Curriculum35
Ekstremite/Extremity262
Engel oranı/Disability rate262
Ensest/Incest306
Erken evlilik Early marriage238
Estetik/Aesthetics102
Etik ikilemler/Ethical dilemmas35
Eziyet/Trauma212
Fiziksel istismar/Physical abuse201
Gebelik sonlandırılması/Termination of pregnancy52
Gebelik/Pregnancy306
Gerekçeli eylem kuramı/Theory of reasoned action112
Göz kliniği/Eye clinic157
Hapishane/Prison175
Hayat fonksiyonları/Life functions93
Hiperekstansiyon/Hyperextension310
Hukuk/Law157
İhmal/Neglect107
İlliyet/Causation295
İmza/Signature157
İnsan hakları/Human rights35
İntihar/Suicide10
İntraalveoler kanama/Intraalveolar hemorrhage233
İşlev/Function279
Kafa travması/Head trauma272
Kardiyotoksisite/Cardiotoxicity195
Kırık/Fracture93
Kısaltılmış Yaralanma Skalası (AIS)/Abbreviated 
Injury Scale (AIS)17
Kimyasal/Chemical78
Kişilik/Personality162
Klinik adli tıp/Clinical forensic medicine295
Kognitif yıkım/Cognitive impairment272
Kolluk/Law enforcement78
Konjenital kistik adenomatoid malformasyon/Congenital cystic adenomatoid malformation207
Koruma kararı/Protection order201
Köpek ısırığı/Dog bite107
Kötü muamele/Forensic examination212
Madde kullanımı/Substance use42
Mağdur psikolojisi/Victim psychology185
Mağdur/Victim185
Mağduriyet/Victimization112,185
Malpraktis/Malpractice288
Maluliyet/Disability262
Maluliyet/Permanent disability254
Mentolabial açı/Mentolabial angle122
Metanol/Methanol150
Mevzuat ve içtihat/Legislation and jurisprudence288
Narsisizm/Narcissism162
Nasofrontal açı/Nasofrontal angle122
Nasolabial açı/Nasolabial angle122
Nörokognitif test/Neurocognitive test272
Nükleer/Nuclear78
Organ/Organ279
Otopsi uygulamaları/Autopsy practice225
Otopsi/Autopsy60, 150, 207, 233
Öğrenci/Students24
Ölüm/Death60
Öz yeterlilik/Self efficacy162
Patlama/Explosion300
Patoloji/Pathology207
Pediatrik Travma Skoru (PTS)/Pediatric 
Trauma Score (PTS)17
Porsuk ağacı meyvesi/Yew tree fruit195
Psikiyatrik hastalıklar/Psychiatric disorder246
Radyolojik/Radiological78
Rehber/Guide279
Rehber/Guideline93
Revize Travma Skoru (RTS)/Revised Trauma Score (RTS)17
Risk faktörleri/Risk factors10, 162
Sağlık çalışanı/Healthcare worker86
Sağlık kurumları/Health institutions136
Sanal zorbalık Cyberbullying162
SARS-CoV-2/SARS-CoV-2225
Sentetik kannabinoidler/Synthetic cannabinoids1
Siber güvenlik/Cyber security142
Siber mağduriyet/Cybervictimization142
Siber zorbalık/Cyberbullying142
Sosyodemografik özellikler/Sociodemographic features42
Suç/Crime42, 175
Suça sürüklenen çocuklar/Juvenile pushed to crime246
Şiddet/Maltreatmen212
Şiddet/Violence86,136
Tazminat ve çözüm/Compensation and redress288
Tecavüz/Rape24
Tekrarlayan intihar girişimi/Recurrent suicide attempt10
Terör/Terror78
Tıbbi malpraktis/Medical malpractice157
Tıbbi uygulama hatası/Medical malpractice102, 295
Tip 0/Type 0207
Tiroid kıkırdak kırığı/Thyroid cartilage fracture310
Trafik kazaları/Traffic accidents129
Trafik kazası/Traffic accident254, 310
Travma sonrası stres bozukluğu/Post-traumatic stress 
disorder300
Travma/Trauma300
Türk Ceza Kanunu/Turkish Penal Code17, 93, 279
Türk trafik düzenlemeleri/Turkish traffic regulations129
Türkiye/Turkey218
Üniversite öğrencileri/University students142
Üniversite/Universities24
Ventriküler septal defekt/Ventricular septal defect207
Yaralanma Şiddet Skoru (ISS)/Injury Severity Score (ISS)17
Yasa/Law35
Yasal düzenleme/Legal regulation86
Yeniden mağduriyet/Re-victimization185
Yol kenarı testleri/Roadside tests129
Yönetmelik/Regulation262
Yönetmelikleri karşılaştırma/Regulations comparison254
Zehirlenme/Intoxication150