Olgu Sunumu

15 Yaşın Altındaki Çocuklar Arasında Cinsel İlişki: Olgu Sunumu

10.17986/blm.2016116603

  • Kenan Karbeyaz
  • Ceysu Dinç
  • Yasemin Günay Balcı

Gönderim Tarihi: 09.12.2014 Kabul Tarihi: 03.04.2015 The Bulletin of Legal Medicine 2016;21(1):52-54

Ülkemizde çocukların cinsel sağlık ve cinsel davranışlarla ile ilgili bilgileri yetersizdir. Sunulan olguda 15 yaşından küçük iki çocuğun, birbirleri ile cinsel etkileşimleri hakkındaki ve adli sürecin tartışılması amaçlanmıştır. Çocuklara cinsel davranışlar ile ilgili eğitim verilmesi önemlidir. Çocukluk çağı için, konunun uzmanlarından görüş alınarak, cinsel davranışlar ile ilgili ayrıntılı yasal düzenleme yapılması gerektiği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çocuklar arası, Cinsellik, Çocuk, Adli Tıp