Araştırma Makalesi

1306 Nazal Kırıklı Olgunun Adli Rapor Sürecinin Değerlendirilmesi

10.17986/blm.2015210946

  • Kenan Karbeyaz
  • Selma Düzer
  • Sertaç Düzer
  • Yasemin Balcı

Gönderim Tarihi: 21.11.2014 Kabul Tarihi: 14.01.2015 The Bulletin of Legal Medicine 2015;20(2):99-103

Amaç:

Yüz bölgesine gelen travmalarda anatomik yapısı veyerleşimi nedeniyle en sık burun kemiği kırıklarıgörülmektedir. Adli tıp şube müdürlüklerine yansıyan nazal kırıklı olgularda, rapor düzenleme aşamasında sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu çalışmada, burun kemik kırıklarının adli travmatoloji açısından değerlendirilmesi ve raporlama aşamasında yaşanan aksaklıkların vurgulanması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

01 Haziran 2011-31Mayıs 2014 tarihleri arasında Eskişehir Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nce düzenlenen 24306 adli rapordan, burun kemiği kırığı saptanan 1306olgu retrospektif olarak incelenerek değerlendirme kapsamınaalındı.

Bulgular:

1306 olguya, travma ağırlığı açısından rapor düzenleyebilmek için toplam, 2104 yazışma yapılmıştır. 764 olguda 1 kez, 17 olguda 2 kez olmak üzere ek belge, grafi veya konsültasyon istenilmiştir. Olguların yaş ve cinsiyetleri literatürle uyumlu bulunmuştur.

Sonuç:

Uzun vadede, sağlık kuruluşlarında adli tıp uzmanı istihdamının artırılması, kısa vadede ise illerde sağlık kuruluşlarına ait veri sistemlerine adli tıp şube müdürlüklerinin de entegre edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Nazal kırık, Adli rapor, Travma.