Araştırma Makalesi

Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğü’ne Başvuran Gençlik Yaş Grubuna Ait Cinsel Saldırı Olgularının Değerlendirilmesi
  • Melike Erbaş
  • Gülsüm Kadı
  • Yasemin Balcı
  • Ümit Ünüvar Göçeoğlu
The Bulletin of Legal Medicine 2019; 24: 9-16 DOI: 10.17986/blm.2019149811