Araştırma Makalesi

0-15 Yaş Arası Çocukluk Çağı Yanık Olgularının Değerlendirilmesi
 • Fatih ZOR
 • Harun TUĞCU
 • Cengiz Han AÇIKEL
 • Mustafa DEVECİ
 • Salim İSKENDER
 • Mehmet TOYGAR
 • Mustafa ŞENGEZER
The Bulletin of Legal Medicine 2008; 13: 5-8 DOI: 10.17986/blm.2008131665
YANIKLARIN MEDİKOLEGAL DEĞERLENDİRMESİ
 • Yücel ARISOY
 • Erdem ÖZKARA
 • Haluk VAYVADA
 • İ. Özgür CAN
 • Cenk DEMİRÖVER
 • Ali YEMİŞCİGİL
The Bulletin of Legal Medicine 2001; 6: 14-17 DOI: 10.17986/blm.200161447
KANSER TANISINDA ADLİ OTOPSİLERİN ROLÜ
 • Gülden ÇENGEL
 • Zehra DEMİROĞLU UYANIKER
 • Ümit ÜNÜVAR
 • İsmail Özgür CAN
 • Esra Gürlek OLGUN
The Bulletin of Legal Medicine 2013; 18: 47-51 DOI: 10.17986/blm.201318229
ÖNCE ÖLDÜRÜLDÜ, SONRA YAKILDI: CİNAYET KURBANLARININ YAKILARAK ORTADAN KALDIRILMAYA ÇALIŞILMASI *
 • Kamil Hakan DOĞAN
 • Şerafettin DEMİRCİ
 • Sermet KOÇ
The Bulletin of Legal Medicine 2011; 16: 49-53 DOI: 10.17986/blm.2011162725
Lazer Epilasyona Bağlı Cilt Lezyonlarının Malpraktis Açısından Değerlendirilmesi
 • Hakan Kar
 • Halis Dokgöz
 • Nursel Gamsız Bilgin
 • Betül Albayrak
 • Tamer İrfan Kaya
The Bulletin of Legal Medicine 2016; 21: 153-158 DOI: 10.17986/blm.2016323748

Özgün Araştırma

Termal Yanıklı Hastaların Medikolegal Değerlendirmesi
 • Gökmen Karabağ
 • İsmail Özgür Can
 • Zehra Demiroğlu Uyanıker
 • Haluk Vayvada
The Bulletin of Legal Medicine 2021; 26: 20-26 DOI: 10.17986/blm.1507

Olgu Sunumu

Zehirlenme Olgularının Medikolegal Değerlendirmesinde Venöz Kan Gazı Analizinin Yeri: Olgu Sunumu
 • Burçin Gürbeden
 • Gökçe Karaman
 • Devrim Sertaç Özkan
 • Zehra Demiroğlu Uyanıker
 • Mehmet Hakan Özdemir
The Bulletin of Legal Medicine 2017; 22: 67-71 DOI: 10.17986/blm.2017127144
Ası ve Yanık Kombinasyonlu Primer Kompleks İntihar Olgu Sunumu
 • Çağlar ÖZDEMİR
 • Harun TUĞCU
 • Haşim ASİL
 • Hasan DİN
The Bulletin of Legal Medicine 2006; 11: 75-79 DOI: 10.17986/blm.2006112611
Cep Telefonu Bataryasının Isınmasına Bağlı Yanık Olgusu
 • Fatmagül Aslan
 • Hacer Yaşar Teke
The Bulletin of Legal Medicine 2018; 23: 209-211 DOI: 10.17986/blm.2018345611