Araştırma Makalesi

Öldürme Sıvılarının Adli Önemi olan Lucilia sericata’nın Larva Uzunluğuna Etkisi
 • Halide Nihal Açıkgöz
 • Ali Açıkgöz
The Bulletin of Legal Medicine 2018; 23: 36-38 DOI: 10.17986/blm.2017134561
Samsunda Adli Açıdan Önemli Olan Calliphoridae Hakkında Araştırma
 • Meltem Kökdener
 • Erdal Polat
The Bulletin of Legal Medicine 2016; 21: 67-71 DOI: 10.17986/blm.2016220390
İn Vitro Kan Değişimleri ve Postmortem İnterval
 • Nadir ARICAN
 • Halis DOKGÖZ
 • Coşkun YORULMAZ
 • İmdat EİMAS
 • Şebnem KORUR FİNCANCI
The Bulletin of Legal Medicine 2000; 5: 83-87 DOI: 10.17986/blm.200052414

Derleme

Mikrobiyolojik Yöntemlerin Postmortem İnterval Tahmininde Kullanımı
 • Mahmut Şerif Yıldırım
 • Sinan Sevinç
 • Ramazan Akçan
 • Balseven Odabaşı
 • Ali Rıza Tümer
The Bulletin of Legal Medicine 2015; 20: 56-59 DOI: 10.17986/blm.2015110925

Derleme Makalesi

Cesedin Ayrışma Durumuna Göre Birikmiş Gün Sıcaklıkları ile Postmortem İnterval Tahmini
 • Özgür Bulut
 • Semih Bol
 • Ramazan Akçan
The Bulletin of Legal Medicine 2016; 21: 107-115 DOI: 10.17986/blm.2016220396