Araştırma Makalesi

Medeni Kanun Kapsamında Erken Evlilik Yapan Olguların Sosyodemografik Özellikleri: Tek Merkez Çalışması
  • Mustafa Talip Şener
  • Büşra Baydemir Kılınç
The Bulletin of Legal Medicine 2019; 24: 165-170 DOI: 10.17986/blm.2019252265

Özgün Araştırma

18 Yaş Altı Evlilik İzni Olgularının Değerlendirilmesi
  • Uğur Şahan
  • Murat Şenavcı
  • Özlem Erel
The Bulletin of Legal Medicine 2022; 27: 238-245 DOI: 10.17986/blm.1592