Araştırma Makalesi

ERGENLİK DÖNEMİ ÖLÜMLERİ
  • Birgül TÜZÜN
  • Şevki SÖZEN
  • Halis DOKGÖZ
  • Şebnem KORUR FİNCANCI
The Bulletin of Legal Medicine 1997; 2: 67-70 DOI: 10.17986/blm.199722227

Derleme

Çocuk ve Ergenlerde Nöroanatomik Gelişimin Çocuk Ceza Sorumluluğuna Etkisi
  • Abdulkadir Yıldız
The Bulletin of Legal Medicine 2018; 23: 190-200 DOI: 10.17986/blm.2018345606

Özgün Araştırma

Sağlık Tedbiri Kapsamında Değerlendirilen Ergenlerde Madde Kullanımı ile İlişkili Faktörler
  • Ömer Kardaş
  • Ahmet Sefa Gümüşsoy
  • Ayşe Merve Benk Ayaz
  • Burcu Kardaş
  • İrem Damla Çimen
The Bulletin of Legal Medicine 2023; 28: 259-266 DOI: 10.17986/blm.1673