Derleme

ELEKTRİK AKIMLARININ NEDEN OLDUĞU YARALANMALAR
  • M. Ercüment Aksoy
The Bulletin of Legal Medicine 1997; 2: 25-34 DOI: 10.17986/blm.199721201

Araştırma Makalesi

Elektrik Yaralanması Nedeniyle Başvuran Çocukların Klinik, Demografik Özellikleri ve Klinik Sonucu Etkileyen Faktörler: Tek Merkez Çocuk Acil Kliniği Deneyimi
  • Emel Ataş Berksoy
  • Selçuk Yazıcı
The Bulletin of Legal Medicine 2019; 24: 30-35 DOI: 10.17986/blm.2019149813