Derleme

COVID-19 : Global Bir Çaba Olarak Yeni Hastalığı Anlamak
 • Arzu Akçay
 • Kubilay Kınoğlu
 • Ayşe Özgün Şahin
The Bulletin of Legal Medicine 2020; 25: 1-10 DOI: 10.17986/blm.2020.v25i.1409
COVID-19 Pandemisinde Türkiye’de Acil Servislerin Organizasyonu ve Değişen Hasta Profili: Bir Üniversite Hastanesi Deneyimi
 • Başak Bayram
 • İsmail Özgür Can
The Bulletin of Legal Medicine 2020; 25: 11-17 DOI: 10.17986/blm.2020.v25i.1410
Covid-19 Enfeksiyonu, Postmortem Süreç ve Defin İşlemleri
 • Ümit Ünüvar Göçeoğlu
 • Satuk Buğra Yıldırım
 • Ecesu Ekinci
 • Yasemin Balcı
The Bulletin of Legal Medicine 2020; 25: 18-27 DOI: 10.17986/blm.2020.v25i.1394
İzolasyon, Karantina, Sosyal Mesafe ve Ruh Sağlığı
 • Neşe Direk Tecirli
 • Gizem Ucuz
 • Fatih Özel
The Bulletin of Legal Medicine 2020; 25: 33-39 DOI: 10.17986/blm.2020.v25i.1412
COVID-19 Salgınında Ev İçi Şiddet
 • Akça Toprak Ergönen
 • Emin Biçen
 • Gökhan Ersoy
The Bulletin of Legal Medicine 2020; 25: 48-57 DOI: 10.17986/blm.2020.v25i.1408
COVID-19 Pandemisi ve Alıkonulanlar
 • İsmail Özgür Can
 • Hediye Aslı Davas
 • Ümit Biçer
The Bulletin of Legal Medicine 2020; 25: 58-65 DOI: 10.17986/blm.2020.v25i.1404
Sporda Ölümler ve Adli Tıp
 • Zekine Pündük
 • Muhammet Can
The Bulletin of Legal Medicine 2023; 28: 91-100 DOI: 10.17986/blm.1633

Araştırma Makalesi

COVID-19 Pandemisinden Etkilenen Çocuk İstismar Olgularının Değerlendirmesi
 • Fatmagül Aslan
 • Serdar Timur
 • Işıl Pakiş
The Bulletin of Legal Medicine 2020; 25: 40-47 DOI: 10.17986/blm.2020.v25i.1407

Özgün Araştırma

İzmir’de COVID-19 Pandemisi Öncesinde ve Sonrasında Yapılan Tüm Adli Otopsilerin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi ve Karşılaştırılması
 • Ferhat Turgut Tunçez
 • Gözde Yeşiltepe
 • Uğur Karabulut
 • Mehmet Tokdemir
The Bulletin of Legal Medicine 2023; 28: 105-111 DOI: 10.17986/blm.1639
Adli Tıp Uzman ve Araştırma Görevlilerinin COVID-19 Pandemisi ve Eve Kapanma Döneminde Çalışma Koşulları: Bir Anket Çalışması
 • Gökhan Ersoy
 • Elif Sazak Uygul
 • Meltem Günbeği
 • Mert Onur Özdemir
 • Akça Toprak Ergönen
 • Berna Aydın
The Bulletin of Legal Medicine 2021; 26: 142-147 DOI: 10.17986/blm.1540
COVID-19 Pandemisinde Üniversite Öğrencilerinin Siber Güvenlik Farkındalıkları ile Siber Zorbalık ve Siber Mağduriyet Düzeylerinin Değerlendirilmesi
 • Harun Şener
 • İnci Arıkan
 • Yakup Gülekçi
The Bulletin of Legal Medicine 2022; 27: 142-149 DOI: 10.17986/blm.1577
COVID-19 Pandemisinin Adli Tıp Asistanlik Eğitimine Etkisi
 • Mahmut Şerif Yıldırım
 • Halit Canberk Aydoğan
 • Hatice Yağmur Zengin
 • Ramazan Akçan
 • Ali Rıza Tümer
The Bulletin of Legal Medicine 2022; 27: 225-232 DOI: 10.17986/blm.1596
Duration of COVID-19 Infectious Agent Positivity in the Postmortem Process
 • Ümit Ünüvar Göçeoğlu
 • Yasemin Balcı
 • Turhan Togan
 • Alper Aksözek
 • Canan Gürsoy
 • Burak Ekrem Çitil
 • Yeşim Gök Çatal
 • Ecesu Ekinci
The Bulletin of Legal Medicine 2023; 28: 239-247 DOI: 10.17986/blm.1671