Araştırma Makalesi

Travma Sonrası Meydana Gelen Alt Ekstremite Amputasyonlarında Etiyoloji ve Maluliyet Değerlendirilmesi
 • Volkan Ünal
 • Ayşe Yurtseven
 • Mustafa Erdoğan
 • Nezih Anolay
 • Esra Özgün Ünal
 • Ferruh Baklacıoğlu
The Bulletin of Legal Medicine 2016; 21: 31-38 DOI: 10.17986/blm.2016116598

Olgu Sunumu

İş Kazası Sonucu Maluliyet Tayinine Konu Olan Üst Ekstremite Yaralanmaları: Üç Olgu Sunumu
 • Serbülent Kılıç
 • Sündüz Adıyaman
 • Fatih Sezer
 • Gürol Cantürk
The Bulletin of Legal Medicine 2017; 22: 72-75 DOI: 10.17986/blm.2017127145
İNSAN ISIRIĞI SONUCU GELİŞEN BİR PARMAK AMPUTASYONU OLGUSU
 • Kamil Hakan DOĞAN
 • Selahattin ARTUÇ
 • Nadire Ünver DOĞAN
 • Şerafettin DEMİRCİ
The Bulletin of Legal Medicine 2013; 18: 98-100 DOI: 10.17986/blm.2013183763