Derleme

Adli Toksikolojik Analizlerde Alternatif Örnek: Tırnak
  • Pınar Efeoğlu Özşeker
  • Nebile Dağlıoğlu
The Bulletin of Legal Medicine 2018; 23: 47-52 DOI: 10.17986/blm.2017332889
İlaçların Postmortem Yeniden Dağılımı: Toksikolojik Örnek Alma, Veri Değerlendirme ve Yorumlama
  • Pınar Efeoğlu Özşeker
  • Nebile Dağlıoğlu
  • Mete Korkut Gülmen
The Bulletin of Legal Medicine 2015; 20: 123-126 DOI: 10.17986/blm.2015210952

Olgu Sunumu

Postmortem Adli Tıbbi İncelemelerde Şahit Kan Numunesinin Önemi: Metanol İntoksikasyonu
  • Hatice Kübra Ata Öztürk
  • Ahmet Yahya Güngör
  • Ayşe Kurtuluş Dereli
The Bulletin of Legal Medicine 2023; 28: 101-104 DOI: 10.17986/blm.1608