Araştırma Makalesi

Adli Olgu Bildirimiyle İlgili İkilemlerde Hekimlerin Tutumları
 • İsmail Özgür Can
 • Mehmet Hakan Özdemir
 • Neşe Direk
The Bulletin of Legal Medicine 2018; 23: 1-5 DOI: 10.17986/blm.2017332862
Ölümle Sonuçlanmayan Yabancı Cisim Aspirasyonları
 • Ahmet TURLA
 • Berna AYDIN
 • Mehmet KOCAKAYA
The Bulletin of Legal Medicine 2006; 11: 13-18 DOI: 10.17986/blm.2006111600
Postmortem Kanda LC-MS MS ile Yasadışı Madde Taraması 62 Postmortem Adli Olguda Uygulanması
 • Serap A. AKGÜR
 • Ceyhun DOLMA
 • Hasan ERTAŞ
 • Ceyda TEKER
 • Ali R. MORAL
The Bulletin of Legal Medicine 2007; 12: 15-20 DOI: 10.17986/blm.2007121627
Geriatrik Adli Olgularda Travmanın Yeri
 • Dilek Durak
 • Mustafa Numan Ural
 • Recep Fedakar
 • Murat Serdar Gürses
 • Okan Akan
 • Nursel Türkmen İnanir
 • Selçuk Çetin
The Bulletin of Legal Medicine 2016; 21: 23-25 DOI: 10.17986/blm.2016116596
KÜNT GÖZ TRAVMALI ADLİ OLGULARDA SANTRAL KORNEAL KALINLIK ÖLÇÜMLERİNİN DEĞERİ
 • Aysun BARANSEL ISIR
 • İbrahim ERBAĞCI
 • Oğuzhan SAYGILI
 • Serdar ÖZDİL
 • Seydi OKUMUŞ
The Bulletin of Legal Medicine 2009; 14: 57-60 DOI: 10.17986/blm.2009142690
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL SERVİSİNE BAŞVURAN ADLİ OLGULARIN ÖZELLİKLERİ
 • Gürcan Altun
 • Derya Azmak
 • Ahmet Yılmaz
 • Gözde Yılmaz
The Bulletin of Legal Medicine 1997; 2: 62-66 DOI: 10.17986/blm.199722226
ADLİ TIP PRATİĞİNDE KONSÜLTASYON
 • Mustafa Talip ŞENER
 • Ahmet Nezih KÖK
The Bulletin of Legal Medicine 2011; 16: 77-80 DOI: 10.17986/blm.2011163729
Beyin Ölümlü Adli Olgulardan Transplantasyon Amaçlı Organ Alımında Ortaya Çıkan Hukuki Sorunlar ve Adli Tıp Açısından Önemi
 • Selma Tepehan
 • İmdat Elmas
 • Erdem Özkara
The Bulletin of Legal Medicine 2015; 20: 87-92 DOI: 10.17986/blm.2015210944
Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Acil Servisine Başvuran Adli Nitelikteki Çocuk Olguların Değerlendirilmesi
 • Erhan Büken
 • Zehtiye Füsun Yaşar
The Bulletin of Legal Medicine 2015; 20: 93-98 DOI: 10.17986/blm.2015210945
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne Başvuran Adli Nitelikteki Olguların Dağılımı 1994-2006
 • Ahmet TURLA
 • Emine ŞİRİN KARAARSLAN
 • Bekir KARAARSLAN
The Bulletin of Legal Medicine 2006; 11: 104-109 DOI: 10.17986/blm.2006113617
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Ne Başvuran Adli Nitelikteki Çocuk 0-18 Yaş Olguların Değerlendirilmesi
 • Ahmet TURLA
 • Berna AYDIN
The Bulletin of Legal Medicine 2007; 12: 106-111 DOI: 10.17986/blm.2007123646
Başkent Üniversitesi Hastanesine Trafik Kazası Nedeniyle Başvuran Adli Olguların İncelenmesi
 • Zehtiye Füsun Yaşar
 • Erhan Büken
The Bulletin of Legal Medicine 2015; 20: 132-137 DOI: 10.17986/blm.2015314257
Sivas İlinde Suça Sürüklenen Çocuk Olguların Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri
 • Seda Aybüke Sarı
 • Ayla Uzun Çiçek
 • Celal Bütün
 • Ali Yıldırım
The Bulletin of Legal Medicine 2019; 24: 177-182 DOI: 10.17986/blm.20192450173

Derleme

COVID-19 Pandemisinde Türkiye’de Acil Servislerin Organizasyonu ve Değişen Hasta Profili: Bir Üniversite Hastanesi Deneyimi
 • Başak Bayram
 • İsmail Özgür Can
The Bulletin of Legal Medicine 2020; 25: 11-17 DOI: 10.17986/blm.2020.v25i.1410

Olgu Sunumu

ADLİ OLGULARDA ORGAN NAKLİ SÜRECİNDE ADLİ TIBBIN ROLÜ
 • Ramazan İLHAN
 • Sema YAMAN
 • Celal BÜTÜN
 • Fatma YÜCEL BEYAZTAŞ
 • Bahadır ÖZEN
 • Özlem KAYIM YILDIZ
The Bulletin of Legal Medicine 2014; 19: 57-62 DOI: 10.17986/blm.2014191745
Ateşli Silah Yaralanmasında Merminin Göğüs Boşluğundaki Atipik Seyri Olgu Sunumu
 • Ufuk ÇOBANOĞLU
 • Muhammet CAN
The Bulletin of Legal Medicine 2008; 13: 78-81 DOI: 10.17986/blm.2008132675
Beyin Ölümü Gerçekleşmiş Adli Olgularda Organ Transplantasyonunda Adli Tıp Uzmanlarının İnisiyatifi
 • Nursel Gamsız BİLGİN
 • Halis DOKGÖZ
 • Hakan KAR
The Bulletin of Legal Medicine 2009; 14: 126-131 DOI: 10.17986/blm.2009143698
Sarsılmış Bebek Sendromu Süt Çocukluğu Döneminde Konvulsiyon Çocuk İstismarı İlişkisi Üç Adli Olgu Sunumu
 • Birgül TÜZÜN
 • Raif ÜÇSEL
 • Nevzat ALKAN
 • Agop ÇITAK
 • Şebnem Korur FİNCANCI
The Bulletin of Legal Medicine 2000; 5: 168-172 DOI: 10.17986/blm.200053423
Drone Kazasına Bağlı İlk Adli Vaka Bildirimi; Olgu Serisi
 • Sıla Yazkan Hıra
 • Taner Akar
 • Birol Demirel
The Bulletin of Legal Medicine 2018; 23: 212-214 DOI: 10.17986/blm.2018345612

Özgün Araştırma

Çocuk Acil Servisine 2016-2021 Yılları Arasında Başvuran İntoksikasyon Olgularının Değerlendirilmesi
 • Güven Seçkin Kırcı
 • Deniz Utku Öztürk
 • Hacı Seyit Bölükbaşı
 • Hilal Çakır
 • Erdal Özer
The Bulletin of Legal Medicine 2023; 28: 66-73 DOI: 10.17986/blm.1638