Özgün Araştırma

Adli Tıp Uzman ve Araştırma Görevlilerinin COVID-19 Pandemisi ve Eve Kapanma Döneminde Çalışma Koşulları: Bir Anket Çalışması
  • Gökhan Ersoy
  • Elif Sazak Uygul
  • Meltem Günbeği
  • Mert Onur Özdemir
  • Akça Toprak Ergönen
  • Berna Aydın
The Bulletin of Legal Medicine 2021; 26: 142-147 DOI: 10.17986/blm.1540