Olgu Sunumu

BAŞ BÖLGESİNE PENETRE KESİCİ-DELİCİ ALET YARALANMALARI SONUCU GELİŞEN ÖLÜMLER: OLGU SUNUMU
 • Behnan ALPER
 • Mete K. GÜLMEN
 • Necmi ÇEKİN
 • Nursel BİLGİN
 • Serpil SALAÇİN
The Bulletin of Legal Medicine 1999; 4: 20-23 DOI: 10.17986/blm.199941346
Toplumsal Olaylarda Güvenlik Güçlerinin Müdahalelerine Bağlı Yaralanmaların Adli Raporlama Süreçleri: Olgu Serisi
 • İlker Koçar
 • Ökkeş Koçyataği
 • Hakan Kar
 • Nursel Gamsız Bilgin
 • Halis Dokgöz
The Bulletin of Legal Medicine 2015; 20: 43-48 DOI: 10.17986/blm.2015110922
İş Kazası Sonucu Maluliyet Tayinine Konu Olan Üst Ekstremite Yaralanmaları: Üç Olgu Sunumu
 • Serbülent Kılıç
 • Sündüz Adıyaman
 • Fatih Sezer
 • Gürol Cantürk
The Bulletin of Legal Medicine 2017; 22: 72-75 DOI: 10.17986/blm.2017127145
Considerations on Liver Injuries Caused by CPR: Case Presentation
 • Beatrice Ioan
 • Bianca Hanganu
 • Marius Neagu
The Bulletin of Legal Medicine 2015; 20: 104-108 DOI: 10.17986/blm.2015210947

Derleme

ELEKTRİK AKIMLARININ NEDEN OLDUĞU YARALANMALAR
 • M. Ercüment Aksoy
The Bulletin of Legal Medicine 1997; 2: 25-34 DOI: 10.17986/blm.199721201
HAVA YASTIKLARINDA SON GELİŞMELER
 • Aytaç KOÇAK
 • Melike TOPÇUOĞLU
 • Ekin Özgür AKTAŞ
The Bulletin of Legal Medicine 2010; 15: 32-38 DOI: 10.17986/blm.2010151703
Çocukluk Çağı Yaralanmaları; Eğitsel ve Adli Boyut
 • Makbule Kurt
 • Işıl Pakiş
The Bulletin of Legal Medicine 2020; 25: 230-238 DOI: 10.17986/blm.1399

Araştırma Makalesi

Elektrik Yaralanması Nedeniyle Başvuran Çocukların Klinik, Demografik Özellikleri ve Klinik Sonucu Etkileyen Faktörler: Tek Merkez Çocuk Acil Kliniği Deneyimi
 • Emel Ataş Berksoy
 • Selçuk Yazıcı
The Bulletin of Legal Medicine 2019; 24: 30-35 DOI: 10.17986/blm.2019149813
Kesici Delici Alet Yaralanmalarına Bağlı Ölüm Olgularında Alkolün Rolü
 • Nursel TÜRKMEN
 • Recep FEDAKAR
 • Volkan ÇETİN
 • Dilek DURAK
The Bulletin of Legal Medicine 2002; 7: 45-50 DOI: 10.17986/blm.200272474
Düşmeye Bağlı Yaralanmaların Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi
 • Mehmet TOKDEMİR
 • Abdurrahim TÜRKOĞLU
 • Hüseyin KAFADAR
 • S.Erhan DEVECİ
The Bulletin of Legal Medicine 2007; 12: 57-61 DOI: 10.17986/blm.2007122637
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL SERVİSİNE BAŞVURAN ADLİ OLGULARIN ÖZELLİKLERİ
 • Gürcan Altun
 • Derya Azmak
 • Ahmet Yılmaz
 • Gözde Yılmaz
The Bulletin of Legal Medicine 1997; 2: 62-66 DOI: 10.17986/blm.199722226
EKSTREMİTE DAMAR YARALANMASINA BAĞLI ÖLÜMLER
 • Nursel TÜRKMEN
 • Recep FEDAKAR
 • Bülent EREN
 • N. Esra SAKA
The Bulletin of Legal Medicine 2003; 8: 78-81 DOI: 10.17986/blm.200383519
Otopsi Fotoğraflarından Tanısal Doğruluğa Ulaşmanın Tutarlılık ve Güvenilirlik Derecesinin Saptanması
 • Çiğdem SÜNER
 • Bülent ŞAM
 • Can GÖKDOĞAN
 • Sadık TOPRAK
 • Mustafa PAÇ
The Bulletin of Legal Medicine 2002; 7: 85-91 DOI: 10.17986/blm.200273481
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Tarafından Değerlendirilen 155 Çocuk Hasta
 • Akça TOPRAK ERGÖNEN
 • Ersel SÖNMEZ
 • Mehmet Hakan ÖZDEMİR
 • Zehra DEMİROĞLU
 • Serpil SALAÇİN
The Bulletin of Legal Medicine 2006; 11: 92-98 DOI: 10.17986/blm.2006113615
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne Başvuran Adli Nitelikteki Olguların Dağılımı 1994-2006
 • Ahmet TURLA
 • Emine ŞİRİN KARAARSLAN
 • Bekir KARAARSLAN
The Bulletin of Legal Medicine 2006; 11: 104-109 DOI: 10.17986/blm.2006113617
Kuru Sıkı Silahların Hedefe 0-5 cm Mesafeden Yaralama Potansiyelinin İncelenmesi
 • Serbülent Kılıç
 • Gürol Cantürk
 • Gökhan İbrahim Öğünç
The Bulletin of Legal Medicine 2017; 22: 184-188 DOI: 10.17986/blm.2017331585