Araştırma Makalesi

ADANA'DA OTOPSİLERİ YAPILAN ASI VE BAĞLA BOĞMA OLGULARININ BOYUN BULGULARI
 • Ahmet HİLAL
 • Necmi ÇEKİN
 • Mete K. GÜLMEN
 • Çağdaş K. YILDIRIM
The Bulletin of Legal Medicine 2011; 16: 4-7 DOI: 10.17986/blm.2011161719
0-6 Yaşlar Arası Adli Nitelikli Çocuk Çağı Medikolegal Ölümlerinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
 • Ali Yıldırım
 • Erdoğan Polater
 • Celal Bütün
The Bulletin of Legal Medicine 2020; 25: 65-71 DOI: 10.17986/blm.2019250194
Tiroid Cerrahisinde Bilirkişinin Zor Seçimi: Komplikasyon veya Malpraktis
 • Ali Rıza Tümer
 • Mahmut Şerif Yıldırım
 • Savaş Koçak
The Bulletin of Legal Medicine 2018; 23: 89-92 DOI: 10.17986/blm.2017332861
TUİK VERİLERİNE GÖRE TÜRKİYE’DE İNTİHAR OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 • Burak SEVER GÜMÜŞ
 • Erdal ÖZER
 • Ali YILDIRIM
 • İlhan ÇETİN
The Bulletin of Legal Medicine 2010; 15: 104-109 DOI: 10.17986/blm.2010153715
Yıldırım Çarpmasına Bağlı Ölümlerin Değerlendirilmesi
 • Rıza YILMAZ
 • Erkut BULUT
 • Erdal ÖZER
 • Mustafa BALKAY
 • Nazım ÖZDEMİR
 • Serhat GÜRPINAR
The Bulletin of Legal Medicine 2007; 12: 112-117 DOI: 10.17986/blm.2007123647
Adölesan Gebelik ve Sorunları
 • Savaş Karakuş
 • Şerife Özlem Genç
 • Ünsal Güldemir
 • Buğra Okşaşoğlu
 • Celal Bütün
 • Ali Yıldırım
The Bulletin of Legal Medicine 2017; 22: 115-118 DOI: 10.17986/blm.2017227275
Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği ve Güncel Sorunlar
 • Ramazan Akçan
 • Mahmut Şerif Yıldırım
 • Aykut Lale
 • Abdurrahman İsak
 • Mehmet Cavlak
 • Aysun Balseven Odabaşı
 • Ali Rıza Tümer
The Bulletin of Legal Medicine 2017; 22: 119-123 DOI: 10.17986/blm.2017227935
Sivas İlinde Suça Sürüklenen Çocuk Olguların Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri
 • Seda Aybüke Sarı
 • Ayla Uzun Çiçek
 • Celal Bütün
 • Ali Yıldırım
The Bulletin of Legal Medicine 2019; 24: 177-182 DOI: 10.17986/blm.20192450173

Derleme

Covid-19 Enfeksiyonu, Postmortem Süreç ve Defin İşlemleri
 • Ümit Ünüvar Göçeoğlu
 • Satuk Buğra Yıldırım
 • Ecesu Ekinci
 • Yasemin Balcı
The Bulletin of Legal Medicine 2020; 25: 18-27 DOI: 10.17986/blm.2020.v25i.1394
Mikrobiyolojik Yöntemlerin Postmortem İnterval Tahmininde Kullanımı
 • Mahmut Şerif Yıldırım
 • Sinan Sevinç
 • Ramazan Akçan
 • Balseven Odabaşı
 • Ali Rıza Tümer
The Bulletin of Legal Medicine 2015; 20: 56-59 DOI: 10.17986/blm.2015110925
FATAL HİPOTERMİ TANISINDA KULLANILAN YÖNTEMLERİN İRDELENMESİ
 • Ramazan AKÇAN
 • M. Şerif YILDIRIM
 • Aykut LALE
 • Eyup Ruşen HEYBET
The Bulletin of Legal Medicine 2014; 19: 112-120 DOI: 10.17986/blm.2014192804

Özgün Araştırma

Yıldırım Çarpmasına Bağlı Ölümler: 10 yıllık Retrospektif bir çalışma (2007-2017)
 • Hüseyin Çetin Ketenci
 • Mehmet Altınok
 • Emel Çakır
 • Halil İlhan Aydoğdu
 • Nazım Ercüment Beyhun
The Bulletin of Legal Medicine 2021; 26: 33-39 DOI: 10.17986/blm.1457

Olgu Sunumu

MYOKARDİYAL KALSİNOZİS: OLGU SUNUMU
 • Naciye ÖZEREN
 • Ferhat YILDIRIM
 • Necmi ÇEKİN
 • Filiz ERDÖNMEZ
The Bulletin of Legal Medicine 2013; 18: 64-67 DOI: 10.17986/blm.2013182252
Tıbbi Uygulama Hatası İddialarının Değerlendirilmesinde Örnek Bir Sistem Hatası Olgusu
 • Mahmut Şerif Yıldırım
 • Aysun Balseven Odabaşı
 • Çetin Köse
 • Aykut Lale
 • Ali Rıza Tümer
The Bulletin of Legal Medicine 2018; 23: 65-68 DOI: 10.17986/blm.2017136900
MEDİKOLEGAL OTOPSİ ARTEFAKTLARI
 • Erdal ÖZER
 • Bülent ŞAM
 • Murat Bülent TOKDEMİR
 • Ali YILDIRIM
 • Gürsel ÇETİN
The Bulletin of Legal Medicine 2010; 15: 68-74 DOI: 10.17986/blm.2010152710
CİNSEL İSTİSMARDA UYURGEZERLİK: OLGU SUNUMU
 • Gülen GÜLER
 • Veli YILDIRIM
 • Fevziye TOROS
The Bulletin of Legal Medicine 2013; 18: 101-104 DOI: 10.17986/blm.2013183747
Matrisit ve Suisidal Düşünceleri Olan Ergen: Olgu Sunumu
 • Berna Polat
 • Veli Yıldırım
 • Fevziye Toros
The Bulletin of Legal Medicine 2015; 20: 175-177 DOI: 10.17986/blm.2015314265
BAKIMEVİNDE ÖLÜM İLE SONUÇLANAN ENGELLİ ÇOCUĞA YÖNELİK FİZİKSEL İSTİSMAR OLGUSU
 • Ali METİN
 • Nursel GAMSIZ BİLGİN
 • Veli YILDIRIM
The Bulletin of Legal Medicine 2014; 19: 193-197 DOI: 10.17986/blm.2014193258
Metanol Zehirlenmesi: Olgu Sunumu
 • Hümeyra Yıldırım Can
 • Halil Kırbıyık
The Bulletin of Legal Medicine 2017; 22: 228-230 DOI: 10.17986/blm.2017333104

Derleme Makalesi

Adli Psikiyatrik Değerlendirme ve Çocuk ile İletişim
 • Gülen Güler
 • Veli Yıldırım
 • Meryem Özlem Kütük
 • Fevziye Toros
The Bulletin of Legal Medicine 2016; 21: 98-106 DOI: 10.17986/blm.2016220395