Olgu Sunumu

Çocuklarda Nadir Görülen Schmorl Nodülünün Yanlış Değerlendirilmesinin Yol Açabileceği Hukuki Sonuçlar (Olgu Sunumu)
  • Mahmut Aşırdizer
  • Mehmet Arslan
  • Uğur Demir
  • İrem Sarı Karabağ
  • İsmail Oymak
The Bulletin of Legal Medicine 2021; 26: 68-71 DOI: 10.17986/blm.1465