Olgu Sunumu

Hatay'da Seri Cinayetler: Olgu Serisi
  • İbrahim Ortanca
  • Sümeyra Demirkıran
  • Adnan Çelikel
  • M. Mustafa Arslan
The Bulletin of Legal Medicine 2015; 20: 120-122 DOI: 10.17986/blm.2015210951

Özgün Araştırma

Zehir Bende, İlaç Bende: Sağlık Çalışanı Seri Katiller
  • Zeynep Tırmıkçıoğlu
The Bulletin of Legal Medicine 2021; 26: 189-196 DOI: 10.17986/blm.1501