Araştırma Makalesi

Türkiye’deki Psikiyatri Hekimlerinin Adli Psikiyatri Bilgi Düzeyi Nedir? “Sizce Adli Psikiyatri Bir Yan Dal Olmalı mıdır?”
 • Çağatay Saygılı
 • Sertaç Ak
 • Gürol Cantürk
The Bulletin of Legal Medicine 2019; 24: 1-8 DOI: 10.17986/blm.2019149810
Çocuk İstismarı Açısından Risk Grubunda Olan Psikiyatrik Engelli Çocukların Engelli Sağlık Kurulu Raporlarına Göre Engel Durumları ve Özel Eğitim Hakkı
 • Ahsen Kaya
 • Orhan Meral
 • Hülya Güler
 • Ekin Özgür Aktaş
The Bulletin of Legal Medicine 2015; 20: 1-6 DOI: 10.17986/blm.2015110911
KOCAELİ’NDE ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLE ANABİLİM DALI’NDA VERİLEN ADLİ TIP HİZMETLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
 • Başar ÇOLAK
 • Ümit BİÇER
 • Türker DOĞAN
 • Ömer KURTAŞ
 • Ümit Naci GÜNDOĞMUŞ
 • İlkgül DEMİRBAŞ
The Bulletin of Legal Medicine 2003; 8: 9-14 DOI: 10.17986/blm.200381488
Ruhsal Durum Muayenesi İçin Çocuk ve Ergen Psikiyatrisine Yönlendirilen Cinsel İstismara Uğramış Çocuk ve Ergenlerin Demografik ve Klinik Özellikleri
 • Sevcan Karakoç Demirkaya
 • Mustafa Küçükköse
The Bulletin of Legal Medicine 2017; 22: 14-20 DOI: 10.17986/blm.2017127136
Suça Sürüklenen Çocukların Klinik ve Sosyodemografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
 • Gülen Güler
 • Mehmet Ali Sungur
 • Meryem Özlem Kütük
The Bulletin of Legal Medicine 2018; 23: 39-46 DOI: 10.17986/blm.2017332628
BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ PSİKİYATRİ KLİNİĞİNDE 1999 YILI İÇİNDE VERİLEN ADLİ RAPORLARIN İNCELENMESİ
 • Mehmet Akif ERSOY
 • Yıldıray ZEYFEOĞLU
 • İ. Hamit HANCI
 • Hakan COŞKUNOL
The Bulletin of Legal Medicine 1999; 4: 60-64 DOI: 10.17986/blm.199942355
18-65 Yaş Aralığındaki Kişilerde Hukuki Ehliyetin Değerlendirilmesi
 • Halil İlhan Aydoğdu
 • Mehmet Askay
 • Güven Seçkin Kırcı
 • Erdal Özer
The Bulletin of Legal Medicine 2018; 23: 100-105 DOI: 10.17986/blm.2017331583
Cinsel İstismara Uğrayan Çocuk ve Ergenlerin Kendine Zarar Verme, İntihar Davranışı ve Psikiyatrik Bozukluklar Açısından Değerlendirilmesi
 • Merve Çıkılı Uytun
 • Rabia Yılmaz
 • Didem Behice Öztop
 • Çağlar Özdemir
The Bulletin of Legal Medicine 2016; 21: 137-143 DOI: 10.17986/blm.2016323746
Cinsel Saldırı Olguları İçin Düzenlenen Adli Psikiyatrik Raporların İncelenmesi
 • Ender Şenol
 • Orhan Meral
 • Özen Önen Sertöz
 • Ayşe Ender Altıntoprak
 • Hakan Coşkunol
 • Hülya Güler
The Bulletin of Legal Medicine 2016; 21: 159-166 DOI: 10.17986/blm.2016323749
Psikiyatri Konsültasyonlarının Adli Rapor Düzenleme Sürecine Etkisi
 • Orhan Meral
 • Nusret Ayaz
The Bulletin of Legal Medicine 2020; 25: 161-166 DOI: 10.17986/blm.1400

Olgu Sunumu

KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMELERİ SONRASI GEÇ DÖNEM NÖROPATOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER: İKİ OLGU SUNUMU
 • Arzu AKÇAY TURAN
 • Işıl PAKİŞ
 • Nadir ARICAN
 • Ferah KARAYEL
 • Bülent ŞAM
 • Gamze KAVAS
 • Büge ÖZ
The Bulletin of Legal Medicine 2003; 8: 53-57 DOI: 10.17986/blm.200382498
BİR OLGU DOLAYISIYLA İNFANTİSİT VE FİLİSİT’İN PSİKİYATRİK YÖNÜ
 • Haluk Savaş
 • Mehmet Çakıcı
 • Niyazi Uygur
The Bulletin of Legal Medicine 1999; 4: 74-77 DOI: 10.17986/blm.199942356
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NDE ADLİ PSİKİYATRİ (ÜÇ OLGU SUNUMU)
 • Mehmet Çakıcı
 • Ebru Tansel
 • Cem Ataklı
 • Raif Özbilir
 • Oğuz Polat
The Bulletin of Legal Medicine 1996; 1: 94-96 DOI: 10.17986/blm.199612140
Patlama Sonrası TSSB Gelişen Üç Olgu ve Adli Psikiyatrik Değerlendirme
 • Miraç Özdemir
 • Nurşen Turan Yurtsever
The Bulletin of Legal Medicine 2022; 27: 300-305 DOI: 10.17986/blm.1582

Derleme

Psikiyatride Malpraktis
 • Halil İlhan Aydoğdu
The Bulletin of Legal Medicine 2023; 28: 86-90 DOI: 10.17986/blm.1601
Anne-Çocuk Cinayetleri: Medea Kompleksi
 • Güven Seçkin Kırcı
 • Hatice Sonay Yalçın Cömert
 • Erdal Özer
The Bulletin of Legal Medicine 2017; 22: 130-133 DOI: 10.17986/blm.2017227927

Derleme Makalesi

Adli Psikiyatrik Değerlendirme ve Çocuk ile İletişim
 • Gülen Güler
 • Veli Yıldırım
 • Meryem Özlem Kütük
 • Fevziye Toros
The Bulletin of Legal Medicine 2016; 21: 98-106 DOI: 10.17986/blm.2016220395

Özgün Araştırma

Adli Psikiyatri Raporlarının Değerlendirilmesinde Multidisipliner Yaklaşım
 • Sare Aydın
 • Sedat Batmaz
 • Esma Akpınar Aslan
 • Zekiye Çelikbaş
 • Selçuk Çetin
The Bulletin of Legal Medicine 2021; 26: 101-111 DOI: 10.17986/blm.1416
Suça Sürüklenen Çocuklarda Yargıtay Bozma Kararlarına Göre Adli Psikiyatrik Raporlarda Dikkat Edilecek Hususlar
 • Osman Bertizlioğlu
 • Cemil Çelik
The Bulletin of Legal Medicine 2023; 28: 112-120 DOI: 10.17986/blm.1635
Bir Üniversite Hastanesi Psikiyatri Kliniğine Maluliyet Tespiti için Başvuran Olguların Değerlendirilmesi
 • Zekiye Çelikbaş
 • Sedat Batmaz
 • Esma Akpınar Aslan
The Bulletin of Legal Medicine 2021; 26: 158-163 DOI: 10.17986/blm.1477
Suça Sürüklenen Çocukların Değerlendirilmesi: Retrospektif Bir Çalışma
 • Erdem Hösükler
 • Aziz Yılmaz
 • Zehra Zerrin Erkol
The Bulletin of Legal Medicine 2022; 27: 246-253 DOI: 10.17986/blm.1578