Araştırma Makalesi

POSTMORTEM HESAPLANAN ISS ve NISS PUANI ÖNLENEBİLİR ÖLÜMLERE İŞARET EDEBİLİR Mİ?
 • Hakan TOKA
 • Yasemin BALCI
 • Kenan KARBEYAZ
 • Tarık GÜNDÜZ
The Bulletin of Legal Medicine 2010; 15: 4-12 DOI: 10.17986/blm.2010151700
Yapılandırılmış Senaryo Eşliğinde Maket Üzerinde Adli Ölü Muayenesi Eğitiminin Değerlendirilmesi
 • Volkan Zeybek
 • Kemalettin Acar
 • Ayşe Kurtuluş Dereli
 • Cüneyt Orhan Kara
The Bulletin of Legal Medicine 2018; 23: 6-12 DOI: 10.17986/blm.2018136913
Ölüm Zamanı ve Ölüm Nedeni ile İlişkili Olarak Postmortem Göz İçi Sıvısında Biyokimyasal İncelemelerin Önemi
 • Muharrem Teyin
 • Yasemin Balcı
 • Sema Uslu
 • Kenan Karbeyaz
 • Kazım Özdamar
The Bulletin of Legal Medicine 2015; 20: 7-13 DOI: 10.17986/blm.2015110912
DENEYSEL OLARAK TATLI SUDA BOĞULMANIN, SIÇAN AKCİĞER, KARACİĞER, BEYİN, KALP VE BÖBREK AĞIRLIKLARINA ETKİSİ*
 • Gülşin CANOĞULLARI KUL
 • Yasemin BALCI
 • Coşkun YORULMAZ
 • Kubilay UZUNER
 • Setenay ÖNER
The Bulletin of Legal Medicine 2011; 16: 8-13 DOI: 10.17986/blm.2011161720
Postmortem Kanda LC-MS MS ile Yasadışı Madde Taraması 62 Postmortem Adli Olguda Uygulanması
 • Serap A. AKGÜR
 • Ceyhun DOLMA
 • Hasan ERTAŞ
 • Ceyda TEKER
 • Ali R. MORAL
The Bulletin of Legal Medicine 2007; 12: 15-20 DOI: 10.17986/blm.2007121627
Bursa’da Otopsisi Yapılan Akut İnsektisit Zehirlenmesi Olgularının Değerlendirilmesi
 • Nursel TÜRKMEN
 • Recep FEDAKAR
 • Volkan ÇETİN
 • Dilek DURAK
The Bulletin of Legal Medicine 2002; 7: 28-32 DOI: 10.17986/blm.200271469
Öldürme Sıvılarının Adli Önemi olan Lucilia sericata’nın Larva Uzunluğuna Etkisi
 • Halide Nihal Açıkgöz
 • Ali Açıkgöz
The Bulletin of Legal Medicine 2018; 23: 36-38 DOI: 10.17986/blm.2017134561
İZMİR’DE 1990-1994 YILLARI ARASINDA OTOPSİSİ YAPILAN OLGULARIN İNCELENMESİ
 • Beyhan EGE
 • Ali YEMİŞCİGİL
 • E. Özgür AKTAŞ
 • Aytaç KOÇAK
The Bulletin of Legal Medicine 1997; 2: 58-61 DOI: 10.17986/blm.199722225
Samsunda Adli Açıdan Önemli Olan Calliphoridae Hakkında Araştırma
 • Meltem Kökdener
 • Erdal Polat
The Bulletin of Legal Medicine 2016; 21: 67-71 DOI: 10.17986/blm.2016220390
Hastane ve Hastane Dışı Otopsi Olgularında Bronşial Mukus ve Kalp Kanında Postmortem Olarak Saptanan Gram Negatif Çomakların Sayısı ile Morgda Kalma Sürelerinin Karşılaştırılması
 • Hüseyin Çakan
 • Bekir Kocazeybek
 • Vecdet Öz
The Bulletin of Legal Medicine 1996; 1: 68-73 DOI: 10.17986/blm.199612136
Adana’da Trafik Kazalarına Bağlı Ölümlerin Değerlendirilmesi
 • Ahmet HİLAL
 • Demet MERAL
 • Mustafa ARSLAN
 • Mete K. GÜLMEN
 • Mehmet ERYILMAZ
 • Ramazan KARANFİL
The Bulletin of Legal Medicine 2004; 9: 74-78 DOI: 10.17986/blm.200493554
Kan Alkol Düzeyini Etkileyen Faktörlerin Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi
 • Nevin Vural
 • Hülya Sayın
The Bulletin of Legal Medicine 1996; 1: 74-81 DOI: 10.17986/blm.199612137
İn Vitro Kan Değişimleri ve Postmortem İnterval
 • Nadir ARICAN
 • Halis DOKGÖZ
 • Coşkun YORULMAZ
 • İmdat EİMAS
 • Şebnem KORUR FİNCANCI
The Bulletin of Legal Medicine 2000; 5: 83-87 DOI: 10.17986/blm.200052414
Ölüm Olgularının Zehirlenme İddiası ile Adli Tıbbi Belge Varlığı Açısından Değerlendirilmesi
 • Nurşen Turan MÜSELLİM
 • İbrahim ÜZÜN
 • S. Serhat GÜRPINAR
The Bulletin of Legal Medicine 2002; 7: 92-96 DOI: 10.17986/blm.200273482
Postmortem Kalp Okulu
 • Volkan Zeybek
 • Ayşe Kurtuluş
 • Cüneyt Orhan Kara
 • Asuman Kaftan
 • İsmail Doğu Kılıç
 • Gökhan Ersoy
 • Kemalettin Acar
The Bulletin of Legal Medicine 2019; 24: 171-176 DOI: 10.17986/blm.2019252260

Derleme

Covid-19 Enfeksiyonu, Postmortem Süreç ve Defin İşlemleri
 • Ümit Ünüvar Göçeoğlu
 • Satuk Buğra Yıldırım
 • Ecesu Ekinci
 • Yasemin Balcı
The Bulletin of Legal Medicine 2020; 25: 18-27 DOI: 10.17986/blm.2020.v25i.1394
FELAKET KURBANLARININ KİMLİKLENDİRİLMESİNDE DİŞ KAYITLARININ ÖNEMİ
 • Hüseyin AFŞİN
 • Beytullah KARADAYI
The Bulletin of Legal Medicine 2012; 17: 31-37 DOI: 10.17986/blm.201217217
POSTMORTEM MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER: GÜNCEL YAKLAŞIM
 • Nihan ZİYADE
The Bulletin of Legal Medicine 2012; 17: 32-42 DOI: 10.17986/blm.201217120
Mikrobiyolojik Yöntemlerin Postmortem İnterval Tahmininde Kullanımı
 • Mahmut Şerif Yıldırım
 • Sinan Sevinç
 • Ramazan Akçan
 • Balseven Odabaşı
 • Ali Rıza Tümer
The Bulletin of Legal Medicine 2015; 20: 56-59 DOI: 10.17986/blm.2015110925
RADYASYON MARUZİYETİNDE POSTMORTEM İNCELEMELER
 • Sait ÖZSOY
 • Mesut ORTATATLI
 • Özdeş EMER
 • Harun TUĞCU
The Bulletin of Legal Medicine 2011; 16: 64-71 DOI: 10.17986/blm.2011162728
İlaçların Postmortem Yeniden Dağılımı: Toksikolojik Örnek Alma, Veri Değerlendirme ve Yorumlama
 • Pınar Efeoğlu Özşeker
 • Nebile Dağlıoğlu
 • Mete Korkut Gülmen
The Bulletin of Legal Medicine 2015; 20: 123-126 DOI: 10.17986/blm.2015210952
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Olgularında Postmortem İncelemelerde Enfeksiyondan Korunma
 • Alper KETEN
 • Ali Rıza TÜMER
 • Aysun BALSEVEN ODABAŞI
 • Derya KETEN
The Bulletin of Legal Medicine 2008; 13: 128-132 DOI: 10.17986/blm.2008133682

Olgu Sunumu

MEDİKOLEGAL OTOPSİ ARTEFAKTLARI
 • Erdal ÖZER
 • Bülent ŞAM
 • Murat Bülent TOKDEMİR
 • Ali YILDIRIM
 • Gürsel ÇETİN
The Bulletin of Legal Medicine 2010; 15: 68-74 DOI: 10.17986/blm.2010152710
Gastrik Ülser Perforasyonu ve Peritonite Eşlik Eden Sarcina Ventriculi’nin Postmortem Tanısı: Olgu Sunumu
 • Aytul Buğra
 • Taner Daş
 • Neval Elgörmüş
 • Gizem Ayaz
The Bulletin of Legal Medicine 2019; 24: 80-82 DOI: 10.17986/blm.2019149824
İki Epileptik Ölüm Olgusunda Postmortem Tanı: Tuberoskleroz Kompleksi
 • Hüseyin Çetin Ketenci
 • Emel Çakır
 • İbrahim Demir
 • Nazım Ercüment Beyhun
The Bulletin of Legal Medicine 2017; 22: 218-223 DOI: 10.17986/blm.2017228062
Postmortem Olarak Saptanmış Nadir Görülen Konjenital Perikardiyal Kist
 • Berk Gün
 • Cemil Çelik
 • Gözde Yeşiltepe
 • Esra Gürlek Olgun
 • Mehmet Tokdemir
The Bulletin of Legal Medicine 2020; 25: 249-252 DOI: 10.17986/blm.1471

Olgu Sunumu

Postmortem Adli Tıbbi İncelemelerde Şahit Kan Numunesinin Önemi: Metanol İntoksikasyonu
 • Hatice Kübra Ata Öztürk
 • Ahmet Yahya Güngör
 • Ayşe Kurtuluş Dereli
The Bulletin of Legal Medicine 2023; 28: 101-104 DOI: 10.17986/blm.1608

Derleme Makalesi

Cesedin Ayrışma Durumuna Göre Birikmiş Gün Sıcaklıkları ile Postmortem İnterval Tahmini
 • Özgür Bulut
 • Semih Bol
 • Ramazan Akçan
The Bulletin of Legal Medicine 2016; 21: 107-115 DOI: 10.17986/blm.2016220396