Olgu Sunumu

Kelenderis Kentinde Bulunan Bir İskelette Saptanan Otitis Media Olgusunun Değerlendirilmesi
 • Işın GÜNAY
 • Hacer Yaşar TEKE
 • Yaşar BİLGE
 • Erksin GÜLEÇ
The Bulletin of Legal Medicine 2007; 12: 32-35 DOI: 10.17986/blm.2007121630
ÎSKEMİK KALP HASTALIĞINA BAĞLI ÖLÜMDE UÇUCU MADDE BİRLİKTELİĞİ; OLGU SUNUMU
 • Gökhan ERSOY
 • Murat Nihat ARSLAN
 • Işıl PAKİŞ
 • İbrahim ÜZÜN
The Bulletin of Legal Medicine 2009; 14: 34-39 DOI: 10.17986/blm.2009141688
KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMELERİ SONRASI GEÇ DÖNEM NÖROPATOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER: İKİ OLGU SUNUMU
 • Arzu AKÇAY TURAN
 • Işıl PAKİŞ
 • Nadir ARICAN
 • Ferah KARAYEL
 • Bülent ŞAM
 • Gamze KAVAS
 • Büge ÖZ
The Bulletin of Legal Medicine 2003; 8: 53-57 DOI: 10.17986/blm.200382498
Nadir Görülen Bir Olgu: Konjenital Kistik Adenomatoid Malformasyon, Tip 0
 • Emre Gürbüz
 • Yusuf Atan
 • Arzu Akçay
The Bulletin of Legal Medicine 2022; 27: 207-211 DOI: 10.17986/blm.1565
İki Epileptik Ölüm Olgusunda Postmortem Tanı: Tuberoskleroz Kompleksi
 • Hüseyin Çetin Ketenci
 • Emel Çakır
 • İbrahim Demir
 • Nazım Ercüment Beyhun
The Bulletin of Legal Medicine 2017; 22: 218-223 DOI: 10.17986/blm.2017228062

Derleme

Mikrobiyolojik Yöntemlerin Postmortem İnterval Tahmininde Kullanımı
 • Mahmut Şerif Yıldırım
 • Sinan Sevinç
 • Ramazan Akçan
 • Balseven Odabaşı
 • Ali Rıza Tümer
The Bulletin of Legal Medicine 2015; 20: 56-59 DOI: 10.17986/blm.2015110925
Ülkemizde Adli Tıp Uygulamalarında Bilirkişilik Sisteminin Etik İlkeler Açısından Tartışılması
 • Mete K. Gülmen
 • Necmi Çekin
 • Ahmet Hilal
 • Behnan Alper
 • Serpil Salaçin
The Bulletin of Legal Medicine 1998; 3: 57-60 DOI: 10.17986/blm.199832294

Araştırma Makalesi

Japon Patoloji Cemiyetinden Klasik Ani Beşik Ölümü Sendromu Özellikleri SIDS ile Japon Patoloji ve Otopsi Raporlarına Bağlı Japonlardaki Tartışmalı Ani Beşik Ölümleri 1982-1986
 • Toshiko Sawaguchia
 • Toshiharu Fujitab
 • Makio Kobayashic
 • Akiko Sawaguchia
The Bulletin of Legal Medicine 1996; 1: 58-63 DOI: 10.17986/blm.199612134
ADLİ OTOPSİLERDE RASTLANTISAL TİROİT PATOLOJİLERİ
 • Gülden ÇENGEL
 • Esra GÜRLEK OLGUN
 • İsmail Özgür CAN
 • Faruk ERGÖNEN
 • Gökçe KARAMAN
 • Akça TOPRAK ERGÖNEN
The Bulletin of Legal Medicine 2014; 19: 81-86 DOI: 10.17986/blm.2014192793
Cinsel İstismar ve Çocukluk Çağı Gebelikler: 111 Olguda Analitik Değerlendirme
 • Berna Aydın
 • Ahmet Turla
 • Cihad Dündar
The Bulletin of Legal Medicine 2015; 20: 127-131 DOI: 10.17986/blm.2015314256

Derleme Makalesi

Yara Yaşı ve Canlılık Değerlendirmesinde Güncel Yaklaşım
 • Işıl Pakiş
The Bulletin of Legal Medicine 2016; 21: 183-188 DOI: 10.17986/blm.2016323753