Olgu Sunumu

Çocuklarda Nadir Görülen Schmorl Nodülünün Yanlış Değerlendirilmesinin Yol Açabileceği Hukuki Sonuçlar (Olgu Sunumu)
 • Mahmut Aşırdizer
 • Mehmet Arslan
 • Uğur Demir
 • İrem Sarı Karabağ
 • İsmail Oymak
The Bulletin of Legal Medicine 2021; 26: 68-71 DOI: 10.17986/blm.1465
Adli Otopsi İle Saptanan Şiloperikardiyum
 • Ertuğrul Gök
 • Recep Fedakar
 • Okan Akan
The Bulletin of Legal Medicine 2018; 23: 138-141 DOI: 10.17986/blm.2016241708
Penetran Travmaya Bağlı İnternal Karotis Arter Diseksiyonu ile İlişkili İskemik İnme Olgusu: Nedensellik Bağı İçin Adli Tıbbi Değerlendirme
 • Mahmut Aşırdizer
 • Mehmet Arslan
 • Uğur Demir
The Bulletin of Legal Medicine 2019; 24: 155-160 DOI: 10.17986/blm.2019255366