Editöre Mektuplar

Maluliyet Hesaplamalarında Karşılaşılan Sorunlar
 • Ahmet Hilal
The Bulletin of Legal Medicine 2016; 21: 0-0 DOI: 10.17986/blm.2016220387

Olgu Sunumu

İş Kazaları ve Çalışma Gücü Kayıplarının Türkiye’deki Yasal Düzenlemeleri
 • Haluk İNCE
 • Nurhan İNCE
 • Birgül TÜZÜN
The Bulletin of Legal Medicine 2000; 5: 12-14 DOI: 10.17986/blm.200051383
Donma Hasarı ve Malüliyet Bir Olgu Sunumu
 • Ümit BİÇER
 • Başar ÇOLAK
 • Türker DOĞAN
 • Haldun TEKİNALP
 • GÜR AKANSEL
The Bulletin of Legal Medicine 2002; 7: 33-36 DOI: 10.17986/blm.200271470
İş Kazası Sonucu Maluliyet Tayinine Konu Olan Üst Ekstremite Yaralanmaları: Üç Olgu Sunumu
 • Serbülent Kılıç
 • Sündüz Adıyaman
 • Fatih Sezer
 • Gürol Cantürk
The Bulletin of Legal Medicine 2017; 22: 72-75 DOI: 10.17986/blm.2017127145
Taşıt Yoluna Çıkan At Sebebiyle Meydana Gelen Trafik Kazası: İki Olgu Sunumu
 • Serbülent Kılıç
 • Gürol Cantürk
The Bulletin of Legal Medicine 2018; 23: 73-76 DOI: 10.17986/blm.2017227929
Subdural Hematoma Bağlı Gelişen Bipolar Bozukluk: Olgu Sunumu
 • Serbülent Kılıç
 • Fatih Sezer
 • Gürol Cantürk
The Bulletin of Legal Medicine 2017; 22: 151-153 DOI: 10.17986/blm.2017227924

Araştırma Makalesi

Maluliyet Oranının Zamanla Değişimi
 • Haluk ÜNCE
The Bulletin of Legal Medicine 2004; 9: 19-21 DOI: 10.17986/blm.200491491
Travma Sonrası Meydana Gelen Alt Ekstremite Amputasyonlarında Etiyoloji ve Maluliyet Değerlendirilmesi
 • Volkan Ünal
 • Ayşe Yurtseven
 • Mustafa Erdoğan
 • Nezih Anolay
 • Esra Özgün Ünal
 • Ferruh Baklacıoğlu
The Bulletin of Legal Medicine 2016; 21: 31-38 DOI: 10.17986/blm.2016116598
Çocuklarda Trafik Kazası Nedeniyle Oluşan Maluliyet ve Etki Eden Faktörler
 • Selçuk Yazıcı
 • Muhammet Can
The Bulletin of Legal Medicine 2019; 24: 51-56 DOI: 10.17986/blm.2019250176
Kırık Sekeli Nedeniyle Fizik Tedavi Gören 21 Olgunun Adli Tıp Açısından İrdelenmesi
 • Kemalettin Acar
 • Füsun Ardıç
 • Füsun Toraman
The Bulletin of Legal Medicine 1996; 1: 64-67 DOI: 10.17986/blm.199612135
Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranları ile Takdir Oranlarının Değerlendirilmesi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Olguları
 • Mehmet Resul Kadı
 • Gülsüm Kadı
 • Yasemin Balcı
 • Ümit Ünüvar Göçeoğlu
The Bulletin of Legal Medicine 2018; 23: 77-88 DOI: 10.17986/blm.2018136937
ADLİ TIP AÇISINDAN İŞ KAZALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 • Haluk ÜNCE
The Bulletin of Legal Medicine 2003; 8: 82-86 DOI: 10.17986/blm.200383520
Maluliyet Raporlarının Düzenlenmesi: Anabilim Dalımıza Başvuran Olgu Özellikleri İle
 • Ahsen Kaya
 • Orhan Meral
 • Nihal Erdoğan
 • Ekin Özgür Aktaş
The Bulletin of Legal Medicine 2015; 20: 144-151 DOI: 10.17986/blm.2015314259
Yargıtay Kararları Işığında Trafik Kazasına Bağlı Maluliyet Oranı Hesaplamalarında Dikkat Edilecek Unsurlar
 • Ahsen Kaya
 • Cemil Çelik
 • Ekin Özgür Aktaş
 • Ender Şenol
 • Hülya Güler
The Bulletin of Legal Medicine 2020; 25: 176-181 DOI: 10.17986/blm.1369
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalına Gelen Maluliyet Raporlarının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
 • Ahmet Hilal
 • Eren Akgündüz
 • Kenan Kaya
 • Kemal Yılmaz
 • Necmi Çekin
The Bulletin of Legal Medicine 2017; 22: 189-193 DOI: 10.17986/blm.2017332032

Özgün Araştırma

Travmatik Göz Arızalarında Maluliyet ve Engellilik Oranı
 • Dilek Doğan Temiz
 • Mehmet Ali Malkoç
 • İbrahim Demir
 • Orhun Şahan
 • Mehmet Özbay
 • Mustafa Özsütçü
The Bulletin of Legal Medicine 2023; 28: 32-40 DOI: 10.17986/blm.1619
Adli Tıp Kurumu 3. Adli Tıp İhtisas Kuruluna 2020 Yılı İçerisinde Başvuran Travmatik Solunumsal Maluliyet Olgularının Değerlendirilmesi: Bir Retrospektif Kesitsel Tanımlayıcı Araştırma
 • Hakan Efil
 • Halil İlhan Aydoğdu
 • Özlem Saniye İçmeli
 • Ceyhun Küçük
 • Pınar Bakır Küçük
The Bulletin of Legal Medicine 2023; 28: 145-150 DOI: 10.17986/blm.1623
Bir Üniversite Hastanesi Psikiyatri Kliniğine Maluliyet Tespiti için Başvuran Olguların Değerlendirilmesi
 • Zekiye Çelikbaş
 • Sedat Batmaz
 • Esma Akpınar Aslan
The Bulletin of Legal Medicine 2021; 26: 158-163 DOI: 10.17986/blm.1477
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalına Başvuran Olguların Meslekte Kazanma Gücünde Kayıp Oranları ile Engellilik Oranlarının Karşılaştırılması
 • Uğur Ata
 • Ender Şenol
 • Cemil Çelik
The Bulletin of Legal Medicine 2021; 26: 180-188 DOI: 10.17986/blm.1498
Trafik Kazası Sonrasında Düzenlenen Maluliyet Raporlarında Yaşanan Sorunlar ve Maluliyet Oranlarının İlgili Yönetmeliklere Göre Karşılaştırılması
 • Talip Vural
 • Mustafa Talip Şener
 • Ahmet Nezih Kök
The Bulletin of Legal Medicine 2022; 27: 254-261 DOI: 10.17986/blm.1599
Maluliyet Olgularının Ulusal Yönetmelikler ile Amerikan Tıp Birliği Kalıcı Engellilik Değerlendirme Kılavuzu’na Göre Karşılaştırılması
 • Şahnur Serap Aytuğ
 • Nursel Gamsız Bilgin
The Bulletin of Legal Medicine 2022; 27: 262-271 DOI: 10.17986/blm.1609
Trafik Kazasına Bağlı Kafa Travması Sonrası Maluliyet Değerlendirme Kuruluna Başvuran Olguların Nöropsikiyatrik Sekeller Açısından İncelenmesi
 • Şeyma Tuğçe Ünaldı
 • Turan Poyraz
 • İbrahim Emre Bora
 • İsmail Özgür Can
The Bulletin of Legal Medicine 2023; 28: 280-288 DOI: 10.17986/blm.1648

Derleme

İŞ KAZASINA BAĞLI OLGULARDA MALULİYET ORANI HESAPLANMASI: ADLİ TIP AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
 • Nur BİRGEN
 • Mustafa OKUDAN
 • Mehmet Akif İNANICI
 • Mesut OKYAY
The Bulletin of Legal Medicine 1999; 4: 101-108 DOI: 10.17986/blm.199943374