Araştırma Makalesi

Çocuk İstismarı Açısından Risk Grubunda Olan Psikiyatrik Engelli Çocukların Engelli Sağlık Kurulu Raporlarına Göre Engel Durumları ve Özel Eğitim Hakkı
 • Ahsen Kaya
 • Orhan Meral
 • Hülya Güler
 • Ekin Özgür Aktaş
The Bulletin of Legal Medicine 2015; 20: 1-6 DOI: 10.17986/blm.2015110911
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalına Yansıyan Cinsel İstismar Olgularının ve Bu Olgular İçinde Çocuk İstismarı ve Mental Retardasyonun Değerlendirilmesi
 • Aysun BARANSEL ISIR
 • Ahmet BÜYÜKÇELİK
 • Serdar ÖZDİL
 • Ayşe Gül COŞKUN
The Bulletin of Legal Medicine 2009; 14: 5-11 DOI: 10.17986/blm.2009141683
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ADLİ TIP ANABİLİM DALI'NDA DÜZENLENMİŞ ADLİ RAPORLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ (2005-2011)
 • Murat AKBABA
 • Aysun BARANSEL ISIR
 • Bekir KARAARSLAN
 • Hikmet Ergin DÜLGER
The Bulletin of Legal Medicine 2012; 17: 10-18 DOI: 10.17986/blm.201217226
Ruhsal Durum Muayenesi İçin Çocuk ve Ergen Psikiyatrisine Yönlendirilen Cinsel İstismara Uğramış Çocuk ve Ergenlerin Demografik ve Klinik Özellikleri
 • Sevcan Karakoç Demirkaya
 • Mustafa Küçükköse
The Bulletin of Legal Medicine 2017; 22: 14-20 DOI: 10.17986/blm.2017127136
İSTİSMARA VE İHMALE UĞRAMIŞ ÇOCUKLARIN TEDAVİ VE REHABİLİTASYONU: BİR YATAKLI MERKEZ MODELİ
 • Sunay FIRAT
 • Necmi ÇEKİN
 • Mete Korkut GÜLMEN
 • Ayşe AVCI
The Bulletin of Legal Medicine 2014; 19: 15-28 DOI: 10.17986/blm.2014191788
Bir Grup Lise Öğrencisinde Fiziksel ve Duygusal İstismar Risk ve Koruyucu Faktörlerinin Taranması
 • Sinem Yıldız İnanıcı
 • Esra Akdeniz
 • Mehmet Akif İnanıcı
The Bulletin of Legal Medicine 2020; 25: 22-35 DOI: 10.17986/blm.2020.v25i1.1329
Cinsel İstismara Uğrayan Çocuk ve Ergenlerin Sosyodemografik Özellikleri ve Ruhsal Değerlendirmesi
 • Uğur Koçak
 • Ahmet Hamdi Alpaslan
The Bulletin of Legal Medicine 2015; 20: 27-33 DOI: 10.17986/blm.2015110915
ÇALIŞMA SÜRELERI VE ÜCRETLER ÇALIŞAN ÇOCUĞUN KABULLENILMIŞ ISTISMARI MI?: ÇIRAKLIK OKULLARINDA YAPILAN BIR ÇALIŞMA
 • Erhan BÜKEN
 • Bora BÜKEN
The Bulletin of Legal Medicine 2013; 18: 39-46 DOI: 10.17986/blm.201318221
COVID-19 Pandemisinden Etkilenen Çocuk İstismar Olgularının Değerlendirmesi
 • Fatmagül Aslan
 • Serdar Timur
 • Işıl Pakiş
The Bulletin of Legal Medicine 2020; 25: 40-47 DOI: 10.17986/blm.2020.v25i.1407
AYDIN’DA ERKEKLERDE CİNSEL İSTİSMAR
 • Raziye Didem TUNCER PINARBAŞILI
 • Mustafa Selim ÖZKÖK
 • Ufuk KATKICI
 • Özlem EREL
 • Musa DİRLİK
The Bulletin of Legal Medicine 2003; 8: 41-47 DOI: 10.17986/blm.200382496
2010-2016 Yılları Arasında Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne Başvuran Cinsel İstismar ve Cinsel Saldırı Olgularının Değerlendirilmesi
 • Mustafa Eray Yazar
 • Bora Boz
The Bulletin of Legal Medicine 2019; 24: 43-50 DOI: 10.17986/blm.2019149818
Cinsel İstismara Maruz Kaldığı Bildirilen Olguların Ruhsal Değerlendirme Sonuçları
 • Işık KARAKAYA
 • Ayşen COŞKUN
 • Belma AĞAOĞLU
 • Şahika G ŞİŞMANLAR
 • Özlem YILDIZ ÖÇ
 • Nursu ÇAKIN MEMİK
 • Ümit BİÇER
The Bulletin of Legal Medicine 2006; 11: 53-58 DOI: 10.17986/blm.2006112607
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP ANABİLİM DALINA BAŞVURAN ÇOCUKLARA YÖNELİK CİNSEL İSTİSMAR OLGULARI (1998-2006)
 • Başar ÇOLAK
 • Işık KARAKAYA
 • Ömer KURTAŞ
 • Şahika ŞİŞMANLAR
 • Ümit BİÇER
The Bulletin of Legal Medicine 2009; 14: 71-79 DOI: 10.17986/blm.2009142692
DİYARBAKIR'DA CİNSEL SUÇ MAĞDURU OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
 • Eyyüp YILMAZ
 • Adnan ÇELİKEL
 • Bülent DEĞİRMENCİ
 • Cem ZEREN
 • Süleyman GÖREN
The Bulletin of Legal Medicine 2011; 16: 93-103 DOI: 10.17986/blm.2011163731
MATRUŞKA: GÖÇ, İSTİSMAR, EĞİTİM EKSİKLİĞİ, NEGATİF AİLESEL FAKTÖRLER VE ÇOCUK SUÇLULUĞU
 • Akın TÜTÜNCÜLER
 • Y. Mustafa KARAGÖZ
 • Sema DEMİRÇİN
 • Mehmet ATILGAN
The Bulletin of Legal Medicine 2008; 13: 97-105 DOI: 10.17986/blm.2008133677
Çocuk İstismar Olgularında Hekimin Yasal Sorumlulukları Etik İkilemler ve Farklı Uzmanlık Gruplarının Görüşleri
 • Gonca GÜL ÇELİK
 • Demet MERAL
 • Ayşegül YOLGA TAHİROĞLU
 • Necmi ÇEKİN
 • Ayşe AVCI
The Bulletin of Legal Medicine 2007; 12: 101-105 DOI: 10.17986/blm.2007123645
Bağlanma, Duygu Tanıma ve Dürtüsellik: Çocuk Cinsel İstismarına İlişkin Riskler
 • Esra Demirci
 • Didem Behice Öztop
 • Sevgi Özmen
 • Çağlar Özdemir
The Bulletin of Legal Medicine 2017; 22: 109-114 DOI: 10.17986/blm.2017228069
Cinsel İstismar ve Çocukluk Çağı Gebelikler: 111 Olguda Analitik Değerlendirme
 • Berna Aydın
 • Ahmet Turla
 • Cihad Dündar
The Bulletin of Legal Medicine 2015; 20: 127-131 DOI: 10.17986/blm.2015314256
Cinsel İstismara Uğrayan Çocuk ve Ergenlerin Kendine Zarar Verme, İntihar Davranışı ve Psikiyatrik Bozukluklar Açısından Değerlendirilmesi
 • Merve Çıkılı Uytun
 • Rabia Yılmaz
 • Didem Behice Öztop
 • Çağlar Özdemir
The Bulletin of Legal Medicine 2016; 21: 137-143 DOI: 10.17986/blm.2016323746
ÇOCUK VE ERGEN CİNSEL İSTİSMAR OLGULARINDA İSTİSMAR İLE İLİŞKİLİ SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİN, AİLESEL DEĞİŞKENLERİN VE RUHSAL BOZUKLUKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
 • Esra ÖZDEMİR DEMİRCİ
 • Sevgi ÖZMEN
 • Didem Behice ÖZTOP
 • Çağlar ÖZDEMİR
 • Merve ÇIKILI UYTUN1
The Bulletin of Legal Medicine 2014; 19: 146-153 DOI: 10.17986/blm.2014193781
Cinsel Saldırı Olguları İçin Düzenlenen Adli Psikiyatrik Raporların İncelenmesi
 • Ender Şenol
 • Orhan Meral
 • Özen Önen Sertöz
 • Ayşe Ender Altıntoprak
 • Hakan Coşkunol
 • Hülya Güler
The Bulletin of Legal Medicine 2016; 21: 159-166 DOI: 10.17986/blm.2016323749
Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesinde Değerlendirilen Ensest Olgularının Sosyodemografik Özellikleri
 • Rıza Yılmaz
 • Ahmet Eryılmaz
The Bulletin of Legal Medicine 2016; 21: 167-171 DOI: 10.17986/blm.2016323750

Derleme

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA ANOGENİTAL VERRU VE CİNSEL İSTİSMAR: DERLEME
 • Dua Sumeyra DEMİRKIRAN
 • Muhammet Mustafa ARSLAN
The Bulletin of Legal Medicine 2012; 17: 25-30 DOI: 10.17986/blm.201217330
ÇOCUK İSTİSMARI TANISINDA GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİNİN DEĞERİ
 • Fatma YÜCEL BEYAZTAŞ
 • Muharrem ÇELİK
 • Celal BÜTÜN
The Bulletin of Legal Medicine 2011; 16: 25-31 DOI: 10.17986/blm.2011161723
COVID-19 Salgınında Ev İçi Şiddet
 • Akça Toprak Ergönen
 • Emin Biçen
 • Gökhan Ersoy
The Bulletin of Legal Medicine 2020; 25: 48-57 DOI: 10.17986/blm.2020.v25i.1408
Anne-Çocuk Cinayetleri: Medea Kompleksi
 • Güven Seçkin Kırcı
 • Hatice Sonay Yalçın Cömert
 • Erdal Özer
The Bulletin of Legal Medicine 2017; 22: 130-133 DOI: 10.17986/blm.2017227927
Cinsel Saldırı ve İstismar Olgularında Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkların Değerlendirilmesi
 • Derya Çağlayan
 • Ahsen Kaya
 • Ekin Özgür Aktaş
The Bulletin of Legal Medicine 2020; 25: 139-147 DOI: 10.17986/blm.1346
Çocukluk Çağı Yaralanmaları; Eğitsel ve Adli Boyut
 • Makbule Kurt
 • Işıl Pakiş
The Bulletin of Legal Medicine 2020; 25: 230-238 DOI: 10.17986/blm.1399
Mağdur Çocukla Adli Görüşmenin Standardizasyonu
 • Bora Büken
 • Aybike Avgören Kapoğlu
 • Ahmet Furkan Dinçer
 • Ayşe Merve Öbek
The Bulletin of Legal Medicine 2023; 28: 296-306 DOI: 10.17986/blm.1647
Cinsel İstismara Yol Açan Dijital Kaynaklı Eylemler: Siber Uşaklaştırma
 • Sunay Fırat
The Bulletin of Legal Medicine 2023; 28: 307-314 DOI: 10.17986/blm.1675

Olgu Sunumu

ÇOCUĞA YÖNELİK CİNSEL İSTİSMAR TANISINDA, CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR VE ÇOCUĞUN RESİM ÇİZİMLERİNİN ÖNEMİ
 • Oğuzhan EKİZOĞLU
 • Şevki SÖZEN
 • Birgül TÜZÜN
 • Şebnem KORUR
 • Tülin YURTBAY
The Bulletin of Legal Medicine 2010; 15: 27-31 DOI: 10.17986/blm.2010151704
ÎSKEMİK KALP HASTALIĞINA BAĞLI ÖLÜMDE UÇUCU MADDE BİRLİKTELİĞİ; OLGU SUNUMU
 • Gökhan ERSOY
 • Murat Nihat ARSLAN
 • Işıl PAKİŞ
 • İbrahim ÜZÜN
The Bulletin of Legal Medicine 2009; 14: 34-39 DOI: 10.17986/blm.2009141688
Cinsel İstismara Uğrayan İşitme Engelli Çocukların Adli Süreçte Yaşadığı Zorluklar: Bir Olgu Serisi
 • Hatice Ünver
 • Nesligül Nihal Olgun
 • Şahika Gülen Şişmanlar
 • Ayşen Coşkun
 • Ümit Biçer
The Bulletin of Legal Medicine 2015; 20: 38-42 DOI: 10.17986/blm.2015110920
Fiziksel İstismar mı Yoksa Mavi Sklera mı? Olgu Sunumu
 • Bedir Korkmaz
 • Mustafa Selim Özkök
 • Füsun Çallak Kallem
 • Musa Dirlik
 • Ufuk Katkıcı
The Bulletin of Legal Medicine 2017; 22: 64-66 DOI: 10.17986/blm.2017127143
Trombositopeni’ye Bağlı Yalancı Pozitif Cinsel İstismar Tablosu Oluşumu: Bir Olgu Sunumu
 • Erdoğan Polater
 • Celal Bütün
 • Mahmut Ekici
 • Seda Aybüke Sarı
The Bulletin of Legal Medicine 2021; 26: 64-67 DOI: 10.17986/blm.1430
Türk Ceza Kanunu’nda Çocukların Cinsel İstismar Suçu: Beş Olgu Sunumu
 • Sunay Fırat
 • Yiğit İltaş
 • Mete Korkut Gülmen
The Bulletin of Legal Medicine 2017; 22: 76-81 DOI: 10.17986/blm.2017127146
Çocuk İhmaline Bağlı Ölüm Olguları
 • Işıl PAKİŞ
 • Nesime YAYCI
 • Elif GÜNÇE
 • Sefa ÇELİK
 • Cem UYSAL
 • Mustafa KARAPİRLİ
The Bulletin of Legal Medicine 2008; 13: 82-87 DOI: 10.17986/blm.2008132676
CİNSEL İSTİSMARDA UYURGEZERLİK: OLGU SUNUMU
 • Gülen GÜLER
 • Veli YILDIRIM
 • Fevziye TOROS
The Bulletin of Legal Medicine 2013; 18: 101-104 DOI: 10.17986/blm.2013183747
Ölümle Sonuçlanan Çocuk İhmali Bir Olgu Sunumu
 • Halis DOKGÖZ
 • Bülent ŞAM
 • Gökhan ERSOY
 • Nurşen Turan MÜSELLİM
The Bulletin of Legal Medicine 2002; 7: 105-108 DOI: 10.17986/blm.200273484
Çocuk İstismarı Bir Yazgı mı Olgu Sunumu
 • Ümit BİÇER
 • Başar ÇOLAK
 • Ayşen COŞKUN
 • İlkgül DEMİRBAŞ
 • Ömer KURTAŞ
 • Ümit Naci GÜNDOĞMUŞ
The Bulletin of Legal Medicine 2002; 7: 109-114 DOI: 10.17986/blm.200273485
AİLE İÇİ BİR İSTİSMAR OLGUSU
 • M. Şevki SÖZEN
 • İmdat ELMAS
 • Atiye SÖZEN
 • Şebnem KORUR FİNCANCI
The Bulletin of Legal Medicine 1999; 4: 109-112 DOI: 10.17986/blm.199943375
İki Cinsel İstismar Olgusunda Aynı Kanun Maddesinin Farklı Değerlendirilmesi ile Ortaya Çıkan İki Farklı Sonuç
 • Sema DEMİRÇİN
 • S. Melik SARIKÇIOĞLU
The Bulletin of Legal Medicine 2007; 12: 118-124 DOI: 10.17986/blm.2007123648
Farklı Bir Mikro Delikli Hymen: Mikro Üç Delikli Hymen
 • Mahmut Aşırdizer
 • Gizem Demet Sever
 • İsmail Oymak
 • İsmail Tilki
The Bulletin of Legal Medicine 2021; 26: 133-136 DOI: 10.17986/blm.1466
Cinsel Saldırı Suçuna Sürüklenen Çocuğun Cinsel İstismarı: Olgu Sunumu
 • Tülay Elbek
 • Özlem Erel
 • Musa Dirlik
 • Selim Özkök
 • Hatice Aksu
 • Füsun Çallak Kallem
 • Bedir Korkmaz
 • Ufuk Katkıcı
The Bulletin of Legal Medicine 2016; 21: 134-136 DOI: 10.17986/blm.2016220400
Sarsılmış Bebek Sendromu Süt Çocukluğu Döneminde Konvulsiyon Çocuk İstismarı İlişkisi Üç Adli Olgu Sunumu
 • Birgül TÜZÜN
 • Raif ÜÇSEL
 • Nevzat ALKAN
 • Agop ÇITAK
 • Şebnem Korur FİNCANCI
The Bulletin of Legal Medicine 2000; 5: 168-172 DOI: 10.17986/blm.200053423
BAKIMEVİNDE ÖLÜM İLE SONUÇLANAN ENGELLİ ÇOCUĞA YÖNELİK FİZİKSEL İSTİSMAR OLGUSU
 • Ali METİN
 • Nursel GAMSIZ BİLGİN
 • Veli YILDIRIM
The Bulletin of Legal Medicine 2014; 19: 193-197 DOI: 10.17986/blm.2014193258
Çocuğun Tekrarlayan Fiziksel İstismarında Hekim Yaklaşımının Önemi ve Geciken Mahkeme Kararı Neticesinde Meydana Gelen Cinsel İstismar: Olgu Sunumu
 • Murat Akbaba
 • Aysun Baransel Isır
 • Mustafa Uğur Şaştım
 • Zekeriya Tataroğlu
The Bulletin of Legal Medicine 2022; 27: 201-206 DOI: 10.17986/blm.1548
Çocuk Yaşta Gebe Kalan Cinsel İstismar Mağdurları: Olgu Sunumu
 • Ferhat Turgut Tunçez
 • Gülden Ersen
 • Doğu Barış Kılıççıoğlu
 • Zeynep Sağlık Küçük
 • Mehmet Tokdemir
The Bulletin of Legal Medicine 2022; 27: 306-309 DOI: 10.17986/blm.1591

Derleme Makalesi

Web 3.0’da Çocukların Sanal Mahremiyetine Adli Bir Bakış
 • Mehmet Aykut Erk
 • Sunay Fırat
The Bulletin of Legal Medicine 2020; 25: 44-50 DOI: 10.17986/blm.2020.v25i1.1341
Adli Psikiyatrik Değerlendirme ve Çocuk ile İletişim
 • Gülen Güler
 • Veli Yıldırım
 • Meryem Özlem Kütük
 • Fevziye Toros
The Bulletin of Legal Medicine 2016; 21: 98-106 DOI: 10.17986/blm.2016220395

Davetli Yazar-Derleme

Tüm Boyutlarıyla Pedofili
 • Oğuz Polat
The Bulletin of Legal Medicine 2015; 20: 60-70 DOI: 10.17986/blm.2015110926