Araştırma Makalesi

Eroin İntoksikasyonuna Bağlı Ölümlerde Akciğerde Birefringent Materyal Araştırılması
 • Elif Ülker AKYILDIZ
 • Gökhan ERSOY
 • Bülent ÖZATA
 • Safa ÇELİK
The Bulletin of Legal Medicine 2005; 10: 46-49 DOI: 10.17986/blm.2005102585

Olgu Sunumu

Paket Vücut Sendromuna Bağlı Kokain İntoksikasyonu Sonucu Ölüm Olgu Sunumu
 • Erdal ÖZER
 • Bülent ŞAM
 • Taşkın ÖZDEŞ
 • Halis DOKGÖZ
The Bulletin of Legal Medicine 2005; 10: 62-65 DOI: 10.17986/blm.2005102588
KARBONMONOKSİT İNTOKSİKASYONU SONRASI GELİŞEN GEÇ NÖROLOJİK SENDROM: OLGU SUNUMU
 • Kamil Hakan DOĞAN
 • Seda ÖZBEK
 • Nadire ÜNVER DOĞAN
 • Ahmet Kağan KARABULUT
The Bulletin of Legal Medicine 2014; 19: 63-66 DOI: 10.17986/blm.2014191768

Özgün Araştırma

Çocuk Acil Servisine 2016-2021 Yılları Arasında Başvuran İntoksikasyon Olgularının Değerlendirilmesi
 • Güven Seçkin Kırcı
 • Deniz Utku Öztürk
 • Hacı Seyit Bölükbaşı
 • Hilal Çakır
 • Erdal Özer
The Bulletin of Legal Medicine 2023; 28: 66-73 DOI: 10.17986/blm.1638

Olgu Sunumu

Postmortem Adli Tıbbi İncelemelerde Şahit Kan Numunesinin Önemi: Metanol İntoksikasyonu
 • Hatice Kübra Ata Öztürk
 • Ahmet Yahya Güngör
 • Ayşe Kurtuluş Dereli
The Bulletin of Legal Medicine 2023; 28: 101-104 DOI: 10.17986/blm.1608

Derleme

Metil Alkol (Metanol) İntoksikasyonu
 • Tuğçe Koca
 • Ahmet Hilal
The Bulletin of Legal Medicine 2020; 25: 128-138 DOI: 10.17986/blm.2020.v25i2.1336