Özgün Araştırma

Astana’da 2008-2017 Adli Muayenelerine Göre Gebe Kadınlarda Ağır Yaralanmanın Gebelik Sonucuna Etkisinin Analizi
 • Yevgeniya Shatalova
 • Tolkyn Zakupova
 • Frants Galitskiy
 • Mete Korkut Gülmen
 • Kenan Kaya
 • Tuğçe Koca Yavuz
The Bulletin of Legal Medicine 2023; 28: 41-46 DOI: 10.17986/blm.1620
Ebelik Öğrencilerinin Tıbbi Endikasyon Olmayan Gebelik Sonlandırmalarına Bakışı: Bir Kamu Üniversitesi Örneği
 • Işılay Balcı
 • Neriman Güdücü
 • Aybars Deniz Sönmez
 • Sibel Ocak Aktürk
 • Dilara Öner
 • Gülümser Dolgun
 • Gürsel Çetin
The Bulletin of Legal Medicine 2022; 27: 52-59 DOI: 10.17986/blm.1543
Trabzon Çocuk Koruma ve İzlem Merkezinde Değerlendirilen 18 Yaş Altı Gebelik Olgularının İncelenmesi
 • Erdal Özer
The Bulletin of Legal Medicine 2021; 26: 119-124 DOI: 10.17986/blm.1423

Olgu Sunumu

Tubal Gebelik Rüptürü Nedenli Ani Ölüm Olgusu
 • Ümit ÜNÜVAR ATILMIŞ
 • Bülent ŞAM
 • Elif Ülker AKYILDIZ
 • Osman ÖZTÜRK
 • Oğuzhan EKİZOĞLU
The Bulletin of Legal Medicine 2007; 12: 78-81 DOI: 10.17986/blm.2007122641
Çocuk Yaşta Gebe Kalan Cinsel İstismar Mağdurları: Olgu Sunumu
 • Ferhat Turgut Tunçez
 • Gülden Ersen
 • Doğu Barış Kılıççıoğlu
 • Zeynep Sağlık Küçük
 • Mehmet Tokdemir
The Bulletin of Legal Medicine 2022; 27: 306-309 DOI: 10.17986/blm.1591

Araştırma Makalesi

Adölesan Gebelik ve Sorunları
 • Savaş Karakuş
 • Şerife Özlem Genç
 • Ünsal Güldemir
 • Buğra Okşaşoğlu
 • Celal Bütün
 • Ali Yıldırım
The Bulletin of Legal Medicine 2017; 22: 115-118 DOI: 10.17986/blm.2017227275
Cinsel İstismar ve Çocukluk Çağı Gebelikler: 111 Olguda Analitik Değerlendirme
 • Berna Aydın
 • Ahmet Turla
 • Cihad Dündar
The Bulletin of Legal Medicine 2015; 20: 127-131 DOI: 10.17986/blm.2015314256

Derleme

Çocuk Anneler
 • Nurşen TURAN
 • Halis DOKGÖZ
The Bulletin of Legal Medicine 2007; 12: 136-141 DOI: 10.17986/blm.2007123651